Tên trường bắt đầu bằng chữ 「K」 | Mục lục tìm kiếm | Website về thông tin du học JPSS

Tên trường bắt đầu bằng chữ 「K」 | Mục lục tìm kiếm | Website về thông tin d...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Mục lục tìm kiếm/Tên trường bắt đầu bằng chữ 「K」

Tên trường bắt đầu bằng chữ 「K」


短期大学
Kyoto / Tư lập
Kacho College
Đại học
Tokyo / Tư lập
Kaetsu University
Cao học
Tokyo / Tư lập
Kaetsu University
短期大学
Kagawa / Tư lập
Kagawa Junior College
Cao học
Saitama / Tư lập
Kagawa Nutrition University
Đại học
Saitama / Tư lập
Kagawa Nutrition University
Đại học
Kagawa / Công lập
Kagawa Prefectural College of Health Sciences
Cao học
Kagawa / Công lập
Kagawa Prefectural University of Health Sciences
Đại học
Kagawa / Quốc lập
Kagawa University
Cao học
Kagawa / Quốc lập
Kagawa University
短期大学
Kagoshima / Tư lập
Kagoshima Immaculate Heart College
Cao học
Kagoshima / Tư lập
Kagoshima Immaculate Heart University
Đại học
Kagoshima / Tư lập
Kagoshima Immaculate Heart University
短期大学
Kagoshima / Công lập
Kagoshima Prefectural College
Đại học
Kagoshima / Quốc lập
Kagoshima University
Cao học
Kagoshima / Quốc lập
Kagoshima University
短期大学
Kagoshima / Tư lập
Kagoshima Women's College
Đại học
Chiba / Tư lập
Kaichi International University
Đại học
Niigata / Tư lập
Kaishi Professional University
Đại học
Kanagawa / Tư lập
Kamakura Women's University
Cao học
Kanagawa / Tư lập
Kamakura Women's University
短期大学
Kanagawa / Tư lập
Kamakura Women's University Junior College
Cao học
Chiba / Tư lập
Kameda College of Health Sciences
Đại học
Chiba / Tư lập
Kameda College of Health Sciences
Cao học
Kanagawa / Tư lập
Kanagawa Dental University
Đại học
Kanagawa / Tư lập
Kanagawa Dental University
短期大学
Kanagawa / Tư lập
Kanagawa Dental University Junior College
Cao học
Kanagawa / Tư lập
Kanagawa Institute of Technology
Đại học
Kanagawa / Tư lập
Kanagawa Institute of Technology
Cao học
Kanagawa / Tư lập
Kanagawa University
Đại học
Kanagawa / Tư lập
Kanagawa University
Đại học
Kanagawa / Công lập
Kanagawa University of Human Services
Cao học
Kanagawa / Công lập
Kanagawa University of Human Services Graduate School
Cao học
Ishikawa / Công lập
Kanazawa College of Art
Đại học
Ishikawa / Công lập
Kanazawa College of Art
Đại học
Ishikawa / Tư lập
Kanazawa Food Management Professional University (tentative translation)
短期大学
Ishikawa / Tư lập
Kanazawa Gakuin College
Đại học
Ishikawa / Tư lập
Kanazawa Gakuin University
Cao học
Ishikawa / Tư lập
Kanazawa Gakuin University
Cao học
Ishikawa / Tư lập
Kanazawa Institute of Technology
Đại học
Ishikawa / Tư lập
Kanazawa Institute of Technology
Cao học
Ishikawa / Tư lập
Kanazawa Medical University
Đại học
Ishikawa / Tư lập
Kanazawa Medical University
Đại học
Ishikawa / Tư lập
Kanazawa Seiryo University
Cao học
Ishikawa / Tư lập
Kanazawa Seiryo University
短期大学
Ishikawa / Tư lập
Kanazawa Seiryo University Women's Junior College
Cao học
Ishikawa / Quốc lập
Kanazawa University
Đại học
Ishikawa / Quốc lập
Kanazawa University
Cao học
Chiba / Tư lập
Kanda University of International Studies
Đại học
Chiba / Tư lập
Kanda University of International Studies
Đại học
Osaka / Tư lập
Kansai Fukushikagaku University
短期大学
Osaka / Tư lập
Kansai Gaidai College
Cao học
Osaka / Tư lập
Kansai Gaidai University
Đại học
Osaka / Tư lập
Kansai Gaidai University
Cao học
Osaka / Tư lập
Kansai Medical University
Đại học
Osaka / Tư lập
Kansai Medical University
Cao học
Osaka / Tư lập
Kansai University
Đại học
Osaka / Tư lập
Kansai University
Cao học
Osaka / Tư lập
Kansai University of Health Sciences
Đại học
Osaka / Tư lập
Kansai University of Health Sciences
Đại học
Hyogo / Tư lập
Kansai University of International Studies
Cao học
Hyogo / Tư lập
Kansai University of International Studies
Đại học
Hyogo / Tư lập
Kansai University of Nursing and Health Sciences
Cao học
Hyogo / Tư lập
Kansai University of Nursing and Health Sciences
Đại học
Hyogo / Tư lập
Kansai University of Social Welfare
Cao học
Hyogo / Tư lập
Kansai University of Social Welfare
Cao học
Osaka / Tư lập
Kansai University of Welfare sciences
短期大学
Osaka / Tư lập
Kansai Women's College
Đại học
Gunma / Tư lập
Kanto Gakuen University
Cao học
Kanagawa / Tư lập
Kanto Gakuin University
Đại học
Kanagawa / Tư lập
Kanto Gakuin University
短期大学
Saitama / Tư lập
Kawaguchi Junior College
Trường chuyên môn
Ehime
Kawahara Computer Business College
Đại học
Chiba / Tư lập
Kawamura Gakuen Women's University
Cao học
Chiba / Tư lập
Kawamura Gakuen Women's University
短期大学
Kanagawa / Công lập
Kawasaki City College of Nursing
短期大学
Okayama / Tư lập
Kawasaki College of Allied Health Professions
Cao học
Okayama / Tư lập
Kawasaki Medical School
Đại học
Okayama / Tư lập
Kawasaki Medical School
Cao học
Okayama / Tư lập
Kawasaki University of Medical Welfare
Đại học
Okayama / Tư lập
Kawasaki University of Medical Welfare
Đại học
Chiba / Tư lập
Keiai University
Cao học
Kanagawa / Tư lập
Keio University
Đại học
Kanagawa / Tư lập
Keio University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Keisen University
Cao học
Tokyo / Tư lập
Keisen University
Đại học
Niigata / Tư lập
Keiwa College
Cao học
Okayama / Tư lập
Kibi International University
Đại học
Okayama / Tư lập
Kibi International University
Cao học
Osaka / Tư lập
Kindai University
Đại học
Osaka / Tư lập
Kindai University
短期大学
Osaka / Tư lập
Kindai University Faculty of Junior College Division
短期大学
Fukuoka / Tư lập
Kindai University Kyushu Junior College
短期大学
Ishikawa / Tư lập
Kinjo College
Đại học
Aichi / Tư lập
Kinjo Gakuin University
Đại học
Ishikawa / Tư lập
Kinjo University
Cao học
Ishikawa / Tư lập
Kinjo University
Cao học
Aichi / Tư lập
Kinjogakuin University
Cao học
Nara / Tư lập
Kio University
Đại học
Nara / Tư lập
Kio University
Đại học
Gunma / Tư lập
Kiryu University
短期大学
Gunma / Tư lập
Kiryu University Junior College
Đại học
Hokkaido / Quốc lập
Kitami Institute of Technology
Cao học
Hokkaido / Quốc lập
Kitami Institute of Technology
Cao học
Tokyo / Tư lập
Kitasato University
Đại học
Kanagawa / Tư lập
Kitasato University
Đại học
Hyogo / Công lập
Kobe City College of Nursing
Cao học
Hyogo / Công lập
Kobe City College of Nursing
Cao học
Hyogo / Công lập
Kobe City University of Foreign Studies
Đại học
Hyogo / Công lập
Kobe City University of Foreign Studies
Cao học
Hyogo / Tư lập
Kobe College
Đại học
Hyogo / Tư lập
Kobe College
短期大学
Hyogo / Tư lập
Kobe College of Education
Cao học
Hyogo / Tư lập
Kobe Design University
Đại học
Hyogo / Tư lập
Kobe Design University
Cao học
Hyogo / Tư lập
Kobe Gakuin University
Đại học
Hyogo / Tư lập
Kobe Gakuin University
Cao học
Hyogo / Tư lập
Kobe Institute of Computing, Graduate School of Information Technology
Đại học
Hyogo / Tư lập
Kobe International University
Đại học
Hyogo / Tư lập
Kobe Kaisei College
Cao học
Hyogo / Tư lập
Kobe Pharmaceutical University
Đại học
Hyogo / Tư lập
Kobe Pharmaceutical University
Cao học
Hyogo / Tư lập
Kobe Shinwa Women's University
Đại học
Hyogo / Tư lập
Kobe Shinwa Women's University
Cao học
Hyogo / Tư lập
Kobe Shoin Women's University
Đại học
Hyogo / Tư lập
Kobe Shoin Women's University
短期大学
Hyogo / Tư lập
Kobe Tokiwa Junior College
Đại học
Hyogo / Tư lập
Kobe Tokiwa University
Đại học
Hyogo / Quốc lập
Kobe University
Cao học
Hyogo / Quốc lập
Kobe University
Đại học
Hyogo / Tư lập
Kobe University of Welfare
短期大学
Hyogo / Tư lập
Kobe Women's Junior College
Cao học
Hyogo / Tư lập
Kobe Women's University
Đại học
Hyogo / Tư lập
Kobe Women's University
短期大学
Kochi / Tư lập
Kochi Gakuen College
Đại học
Kochi / Tư lập
Kochi Gakuen University
Đại học
Kochi / Tư lập
Kochi Professional University of Rehabilitation
Đại học
Kochi / Quốc lập
Kochi University
Cao học
Kochi / Quốc lập
Kochi University
Cao học
Kochi / Công lập
Kochi University of Technology
Đại học
Kochi / Công lập
Kochi University of Technology
短期大学
Hokkaido / Tư lập
Koen Gakuen Women's Junior College
Cao học
Mie / Tư lập
Kogakkan University
Đại học
Mie / Tư lập
Kogakkan University
Cao học
Tokyo / Tư lập
Kogakuin University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Kogakuin University
短期大学
Tochigi / Tư lập
Kokugakuin Tochigi Junior College
Cao học
Tokyo / Tư lập
Kokugakuin University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Kokugakuin University
短期大学
Hokkaido / Tư lập
Kokugakuin University Hokkaido Junior College
短期大学
Saitama / Tư lập
Kokusai Gakuin Saitama College
短期大学
Tokyo / Tư lập
Kokusai Junior College
Cao học
Tokyo / Tư lập
Kokushikan University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Kokushikan University
Đại học
Ishikawa / Công lập
Komatsu University
Cao học
Tokyo / Tư lập
Komazawa University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Komazawa University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Komazawa Women's University
Cao học
Tokyo / Tư lập
Komazawa Women's University
短期大学
Tokyo / Tư lập
Komzawa Women's Junior College
Cao học
Hyogo / Tư lập
Konan University
Đại học
Hyogo / Tư lập
Konan University
Cao học
Hyogo / Tư lập
Konan Women's University
Đại học
Hyogo / Tư lập
Konan Women's University
短期大学
Fukuoka / Tư lập
Koran Women's Junior College
Trường chuyên môn
Fukushima
Koriyama Joho Business Collge
短期大学
Fukushima / Tư lập
Koriyama Women's College
Cao học
Fukushima / Tư lập
Koriyama Women's University
Đại học
Fukushima / Tư lập
Koriyama Women's University
短期大学
Hyogo / Tư lập
Koshien Junior College
Cao học
Hyogo / Tư lập
Koshien University
Đại học
Hyogo / Tư lập
Koshien University
Cao học
Wakayama / Tư lập
Koyasan University
Đại học
Wakayama / Tư lập
Koyasan University
Cao học
Kumamoto / Tư lập
Kumamoto Gakuen University
Đại học
Kumamoto / Tư lập
Kumamoto Gakuen University
Cao học
Kumamoto / Tư lập
Kumamoto Health Science University
Đại học
Kumamoto / Tư lập
Kumamoto Health Science University
Đại học
Kumamoto / Quốc lập
Kumamoto University
Cao học
Kumamoto / Quốc lập
Kumamoto University
Cao học
Tokyo / Tư lập
Kunitachi College of Music
Đại học
Tokyo / Tư lập
Kunitachi College of Music
短期大学
Okayama / Công lập
Kurashiki City College
Đại học
Okayama / Tư lập
Kurashiki Sakuyo University
Cao học
Okayama / Tư lập
Kurashiki Sakuyo University
Cao học
Okayama / Tư lập
Kurashiki University of Science and the Arts
Đại học
Okayama / Tư lập
Kurashiki University of Science and the Arts
Cao học
Fukuoka / Tư lập
Kurume Institute of Technology
Đại học
Fukuoka / Tư lập
Kurume Institute of Technology
短期大学
Fukuoka / Tư lập
Kurume Shin-ai College
Cao học
Fukuoka / Tư lập
Kurume University
Đại học
Fukuoka / Tư lập
Kurume University
短期大学
Hokkaido / Tư lập
Kushiro Junior College
Đại học
Hokkaido / Công lập
Kushiro Public University of Economics
Cao học
Hyogo / Tư lập
Kwansei Gakuin University
Đại học
Hyogo / Tư lập
Kwansei Gakuin University
Cao học
Nagasaki / Tư lập
Kwassui Women's University
Đại học
Nagasaki / Tư lập
Kwassui Women's University
Đại học
Gunma / Tư lập
Kyoai Gakuen University
Đại học
Saitama / Tư lập
Kyoei University
Cao học
Tokyo / Tư lập
Kyorin University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Kyorin University
短期大学
Tokyo / Tư lập
Kyoritsu Women's Junior College
Cao học
Tokyo / Tư lập
Kyoritsu Women's University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Kyoritsu Women's University
Đại học
Kyoto / Tư lập
Kyoto Arts and Crafts University
短期大学
Kyoto / Tư lập
Kyoto Bunkyo Junior College
Cao học
Kyoto / Tư lập
Kyoto Bunkyo University
Đại học
Kyoto / Tư lập
Kyoto Bunkyo University
Cao học
Kyoto / Công lập
Kyoto City University of Arts
Đại học
Kyoto / Công lập
Kyoto City University of Arts
短期大学
Kyoto / Tư lập
Kyoto College of Economics
Đại học
Kyoto / Tư lập
Kyoto College of Medical Science
Cao học
Kyoto / Tư lập
Kyoto College of Nursing
Đại học
Kyoto / Tư lập
Kyoto College of Nursing
Đại học
Kyoto / Quốc lập
Kyoto Institute of Technology
Cao học
Kyoto / Quốc lập
Kyoto Institute of Technology
短期大学
Kyoto / Tư lập
Kyoto Junior College of Foreign Languages
Đại học
Kyoto / Tư lập
Kyoto Kacho University
短期大学
Kyoto / Tư lập
Kyoto Koka Women's College
Cao học
Kyoto / Tư lập
Kyoto Koka Women's University
Đại học
Kyoto / Tư lập
Kyoto Koka Women's University
Đại học
Kyoto / Tư lập
Kyoto Notre Dame University
Cao học
Kyoto / Tư lập
Kyoto Notre Dame University
Cao học
Kyoto / Tư lập
Kyoto Pharmaceutical University
Đại học
Kyoto / Tư lập
Kyoto Pharmaceutical University
Cao học
Kyoto / Công lập
Kyoto Prefectural University
Đại học
Kyoto / Công lập
Kyoto Prefectural University
Cao học
Kyoto / Công lập
Kyoto Prefectural University of Medicine
Đại học
Kyoto / Công lập
Kyoto Prefectural University of Medicine
短期大学
Kyoto / Tư lập
Kyoto Saga Art College
Đại học
Kyoto / Tư lập
Kyoto Saga University of Arts
Cao học
Kyoto / Tư lập
Kyoto Saga University of Arts
Cao học
Kyoto / Tư lập
Kyoto Sangyo University
Đại học
Kyoto / Tư lập
Kyoto Sangyo University
Cao học
Kyoto / Tư lập
Kyoto Seika University
Đại học
Kyoto / Tư lập
Kyoto Seika University
短期大学
Kyoto / Tư lập
Kyoto Seizan College
Cao học
Kyoto / Tư lập
Kyoto Tachibana University
Đại học
Kyoto / Tư lập
Kyoto Tachibana University
Đại học
Kyoto / Quốc lập
Kyoto University
Cao học
Kyoto / Quốc lập
Kyoto University
Cao học
Kyoto / Tư lập
Kyoto University of Advanced Science
Đại học
Kyoto / Tư lập
Kyoto University of Advanced Science
Đại học
Kyoto / Quốc lập
Kyoto University of Education
Cao học
Kyoto / Quốc lập
Kyoto University of Education
Cao học
Kyoto / Tư lập
Kyoto University of Foreign Studies
Đại học
Kyoto / Tư lập
Kyoto University of Foreign Studies
Cao học
Kyoto / Tư lập
Kyoto University of the Arts
Đại học
Kyoto / Tư lập
Kyoto University of the Arts
Cao học
Kyoto / Tư lập
Kyoto Women's University
Đại học
Kyoto / Tư lập
Kyoto Women's University
Cao học
Fukuoka / Công lập
Kyushu Dental University
Đại học
Fukuoka / Công lập
Kyushu Dental University
Cao học
Fukuoka / Tư lập
Kyushu Institute of Information Sciences
Đại học
Fukuoka / Tư lập
Kyushu Institute of Information Sciences
Đại học
Fukuoka / Quốc lập
Kyushu Institute of Technology
Cao học
Fukuoka / Quốc lập
Kyushu Institute of Technology
Cao học
Fukuoka / Tư lập
Kyushu International University
Đại học
Fukuoka / Tư lập
Kyushu International University
Đại học
Fukuoka / Tư lập
Kyushu Kyoritsu University
Cao học
Fukuoka / Tư lập
Kyushu Kyoritsu University
Cao học
Kumamoto / Tư lập
Kyushu Lutheran College
Đại học
Kumamoto / Tư lập
Kyushu Lutheran College
Đại học
Fukuoka / Tư lập
Kyushu Nutrition Welfare University
Cao học
Fukuoka / Tư lập
Kyushu Nutrition Welfare University
短期大学
Fukuoka / Tư lập
Kyushu Otani Junior College
短期大学
Saga / Tư lập
Kyushu Ryukoku Junior College
Cao học
Fukuoka / Tư lập
Kyushu Sangyo University
Đại học
Fukuoka / Tư lập
Kyushu Sangyo University
短期大学
Fukuoka / Tư lập
Kyushu Sangyo University, Zokei Junior College of Art and Design
Đại học
Fukuoka / Quốc lập
Kyushu University
Cao học
Fukuoka / Quốc lập
Kyushu University
Đại học
Miyazaki / Tư lập
Kyushu University of Health and Welfare
Cao học
Miyazaki / Tư lập
Kyushu University of Health and Welfare
Cao học
Kumamoto / Tư lập
Kyushu University of Nursing and Social Welfare
Đại học
Kumamoto / Tư lập
Kyushu University of Nursing and Social Welfare
短期大学
Fukuoka / Tư lập
Kyushu Women's Junior College
Đại học
Fukuoka / Tư lập
Kyushu Women's University

Tìm kiếm trường học