Tìm nơi du học từ DượcĐại học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ DượcĐại học | Website về thông tin du học JPSS

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ DượcĐại học

Tìm nơi du học từ DượcĐại học

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Ngành
Khoa
Môn học
学問から選択
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Đại học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 47 trường Trang thứ 1

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Tohoku University

Providing World Class Research and Education Through “Creation and Innovation “

1.Research First Tohoku University is ranked number 1 in the 2023 Time Higher Education Japan University rankings for 4 consecutive years. Recognized by MEXT as one of the country’s top institution...
[«Tohoku University» Xem tiếp]

Tohoku University Danh sách các ngành học

Hiroshima University

Hiroshima University is a national institution founded in 1949, incorporating many different institutions of higher education. HU has been growing ever since; adding new schools, research institute...
[«Hiroshima University» Xem tiếp]

Hiroshima University Danh sách các ngành học

Aichi Gakuin University Danh sách các ngành học

Aomori University Danh sách các ngành học

Iryo Sosei University Danh sách các ngành học

Osaka University Danh sách các ngành học

Okayama University Danh sách các ngành học

Kanazawa University Danh sách các ngành học

Kitasato University Danh sách các ngành học

Kyushu University Danh sách các ngành học

Kyoto University Danh sách các ngành học

Kindai University Danh sách các ngành học

Kinjo Gakuin University Danh sách các ngành học

Gifu Pharmaceutical University Danh sách các ngành học

Kumamoto University Danh sách các ngành học

Kobe Gakuin University Danh sách các ngành học

International University of Health and Welfare Danh sách các ngành học

Sanyo-Onoda City University Danh sách các ngành học

University of Shizuoka Danh sách các ngành học

Josai University Danh sách các ngành học

1 2 3

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Đại học

Sapporo University
Temple University, Japan Campus
Teikyo University
Meiji Gakuin University