Tìm nơi du học từ DượcĐại học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ DượcĐại học | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ DượcĐại học

Tìm nơi du học từ DượcĐại học

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Ngành
Khoa
Môn học
学問から選択
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Đại học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 53 trường Trang thứ 1

Hiroshima University

Hiroshima University is a national institution founded in 1949, incorporating many different institutions of higher education. HU has been growing ever since; adding new schools, research institute...
[«Hiroshima University» Xem tiếp]

Hiroshima University Danh sách các ngành học

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
International University of Health and Welfare

Japan’s first comprehensive university of health and welfare

The International University of Health and Welfare (IUHW) was founded in Ohtawara City, Tochigi, in 1995. Established as the country’s first comprehensive university of health and welfare, IUHW ope...
[«International University of Health and Welfare» Xem tiếp]

International University of Health and Welfare Danh sách các ngành học

Nihon University

Nihon University

Nihon Law University, the predecessor of Nihon University, was founded in 1889. Since its founding, the university has been a leader in higher education and research with its global perspective and...
[«Nihon University» Xem tiếp]

Nihon University Danh sách các ngành học

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Tokyo University of Science

Tokyo University of Science

Founding Principle: “Building a Better Future with Science” Teaching Principle: “Creating Science and Technology for nature, people and society, and the harmonious development of all three.” Bas...
[«Tokyo University of Science» Xem tiếp]

Tokyo University of Science Danh sách các ngành học

Fukuoka University

With 31 departments in nine undergraduate faculties, and 34 programs in ten graduate schools, Fukuoka University has established itself a...

The University welcomes large numbers of international students from the universities, with which it has exchange agreements, in England, France, Finland, Belgium, Germany, China, Korea, Taiwan, In...
[«Fukuoka University» Xem tiếp]

Fukuoka University Danh sách các ngành học

Aichi Gakuin University Danh sách các ngành học

Aomori University Danh sách các ngành học

Iryo Sosei University Danh sách các ngành học

Iwate Medical University Danh sách các ngành học

Ohu University Danh sách các ngành học

Osaka University Danh sách các ngành học

Okayama University Danh sách các ngành học

Kanazawa University Danh sách các ngành học

Kitasato University Danh sách các ngành học

Kyushu University Danh sách các ngành học

Kindai University Danh sách các ngành học

Kinjo Gakuin University Danh sách các ngành học

Gifu Pharmaceutical University Danh sách các ngành học

Kumamoto University Danh sách các ngành học

Kobe Gakuin University Danh sách các ngành học

1 2 3

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Đại học

Temple University, Japan Campus
Kobe Gakuin University
Meiji Gakuin University
Fukui University of Technology
Yokohama National University
Hosei University
Teikyo University