Tìm nơi du học từ DượcĐại học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ DượcĐại học | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ DượcĐại học

Tìm nơi du học từ DượcĐại học

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Ngành
Khoa
Môn học
学問から選択
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Đại học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 53 trường Trang thứ 1

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Ritsumeikan University

Create new values, collaborating with people in the world.

Founded as a private academy in 1869, Ritsumeikan University (RU) boasts 16 colleges and 22 graduate schools across 4 campuses in Kyoto, Shiga, and Osaka. RU has actively promoted research collabo...
[«Ritsumeikan University» Xem tiếp]

Ritsumeikan University Danh sách các ngành học

Nihon University

Nihon University

Nihon Law University, the predecessor of Nihon University, was founded in 1889. Since its founding, the university has been a leader in higher education and research with its global perspective and...
[«Nihon University» Xem tiếp]

Nihon University Danh sách các ngành học

Hiroshima University

Hiroshima University is a national institution founded in 1949, incorporating many different institutions of higher education. HU has been growing ever since; adding new schools, research institute...
[«Hiroshima University» Xem tiếp]

Hiroshima University Danh sách các ngành học

Osaka University

One of the top research universities in Japan

Osaka University continues to renew itself, breathing new life into all of its affairs, using the recent changes in Japan's system of university education as a particularly special opportunity...
[«Osaka University» Xem tiếp]

Osaka University Danh sách các ngành học

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Tokyo University of Science

Tokyo University of Science

Founding Principle: “Building a Better Future with Science” Teaching Principle: “Creating Science and Technology for nature, people and society, and the harmonious development of all three.” Bas...
[«Tokyo University of Science» Xem tiếp]

Tokyo University of Science Danh sách các ngành học

Fukuoka University

With 31 departments in nine undergraduate faculties, and 34 programs in ten graduate schools, Fukuoka University has established itself a...

The University welcomes large numbers of international students from the universities, with which it has exchange agreements, in England, France, Finland, Belgium, Germany, China, Korea, Taiwan, In...
[«Fukuoka University» Xem tiếp]

Fukuoka University Danh sách các ngành học

Aichi Gakuin University Danh sách các ngành học

Aomori University Danh sách các ngành học

Iwate Medical University Danh sách các ngành học

Ohu University Danh sách các ngành học

Osaka University of Pharmaceutical Sciences Danh sách các ngành học

Okayama University Danh sách các ngành học

Kanazawa University Danh sách các ngành học

Kitasato University Danh sách các ngành học

Kyushu University Danh sách các ngành học

Kyoto University Danh sách các ngành học

Kindai University Danh sách các ngành học

Kinjo Gakuin University Danh sách các ngành học

Gifu Pharmaceutical University Danh sách các ngành học

Kumamoto University Danh sách các ngành học

1 2 3

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Đại học

Rikkyo University
Teikyo University
Fukui University of Technology
Meiji Gakuin University
Chuo University
Temple University, Japan Campus
Hosei University
Kobe Gakuin University
Osaka University
Yokohama National University
Sophia University
Kansai University