Koran Women's Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Koran Women's Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du họ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Koran Women's Junior College

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Koran Women's Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Comprehensive Studies for Life PlanninghoặcNgành Foods and NurtitionhoặcNgành Comprehensive Studies for FashionhoặcNgành Childhood Education, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Fukuoka  / Tư lập

香蘭女子短期大学 | Koran Women's Junior College

Koran Women's Junior College Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 30người (Niên khóa 2021) 30người (Niên khóa 2020) 27,000 Yên (Niên khóa 2020) 250,000 Yên (Niên khóa 2020) 630,000 Yên (Niên khóa 2020) 1-2-1 Yokote, Minami-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
  Khoa
  • Comprehensive Studies for Life Planning
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 0người (Niên khóa 2020) 27,000 Yên (Niên khóa 2020) 250,000 Yên (Niên khóa 2020) 630,000 Yên (Niên khóa 2020) 1-2-1 Yokote, Minami-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
  Khoa
  • Foods and Nutrition
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 10người (Niên khóa 2021) 8người (Niên khóa 2020) 27,000 Yên (Niên khóa 2020) 250,000 Yên (Niên khóa 2020) 630,000 Yên (Niên khóa 2020) 1-2-1 Yokote, Minami-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
  Khoa
  • Comprehensive Studies for Fashion
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 0người (Niên khóa 2020) 27,000 Yên (Niên khóa 2020) 250,000 Yên (Niên khóa 2020) 630,000 Yên (Niên khóa 2020) 1-2-1 Yokote, Minami-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
  Khoa
  • Childhood and Education

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học