Merits of Registration | JAPAN STUDY SUPPORT

Merits of Registration | JAPAN STUDY SUPPORT

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Merits of Registration

Merits of Registration

Nếu đăng ký thành viên bạn sẽ làm được những điều sauFree to Sign Up

Receive offer messages from universities NEW!!

Scouting Function

You can receive offer messages from universities that view your profile.
This will increase your opportunities to find new universities and raise your chances of succeeding in your study abroad plans.

Receive offer messages from universities class=
Scholarship Opportunities NEW!!

JAPAN STUDY SUPPORT Scholarships

Students who are enrolling in an undergraduate or graduate school program at a university they received an offer message from (via the scout function) can apply for a JPSS scholarship.
You will be directed to a different site for information on recruitment and application periods etc.

  • 1,000,000 yen … 1 scholarship
  • 50万円 … 2人
  • 10万円 … 3人
You can register your favorite universities.

Direct contact with registered Universities

You can search for universities you like and approach them directly.
You can ask questions directly to university staff and receive notifications for important information such as when applications can be sent.

You can register your favorite universities. class=

Đăng ký hội viên

Nếu đã là hội viên thì xin vui lòng đăng nhập tại đây