Kamakura Women's University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kamakura Women's University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kamakura Women's University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kamakura Women's University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Faculty of Family and Consumer ScienceshoặcNgành Faculty of Child StudieshoặcNgành Faculty of Education, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kanagawa  / Tư lập

鎌倉女子大学 | Kamakura Women's University

Kamakura Women's University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 0người (Niên khóa 2021) 0người (Niên khóa 2020) 30,000 Yên (Niên khóa 2021) 380,000 Yên (Niên khóa 2021) 640,000 Yên (Niên khóa 2021) 6-1-3 Ofuna, Kamakura-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Department of Family and Consumer Sciences
  • Department of Nutrition and Dietetics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 0người (Niên khóa 2021) 0người (Niên khóa 2020) 30,000 Yên (Niên khóa 2021) 380,000 Yên (Niên khóa 2021) 640,000 Yên (Niên khóa 2021) 6-1-3 Ofuna, Kamakura-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Department of Child Studies
  • Department of Child Psychology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 0người (Niên khóa 2021) 0người (Niên khóa 2020) 30,000 Yên (Niên khóa 2021) 380,000 Yên (Niên khóa 2021) 640,000 Yên (Niên khóa 2021) 6-1-3 Ofuna Kamakura-shi Kanagawa
  Khoa
  • Department of Education

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học