Kochi University of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kochi University of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kochi University of Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kochi University of Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành School of Systems EngineeringhoặcNgành School of Environmental Science and EngineeringhoặcNgành School of InformationhoặcNgành School of Economics & Management, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kochi  / Công lập

高知工科大学 | Kochi University of Technology

Kochi University of Technology Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 0người (Niên khóa 2019) 15,000 Yên (Niên khóa 2020) 535,800 Yên (Niên khóa 2020) 185 Miyanokuchi, Tosayamada-cho, Kami-shi, Kochi
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 0người (Niên khóa 2019) 15,000 Yên (Niên khóa 2020) 535,800 Yên (Niên khóa 2020) 185 Miyanokuchi, Tosayamada-cho, Kami-shi, Kochi
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 0người (Niên khóa 2019) 15,000 Yên (Niên khóa 2020) 535,800 Yên (Niên khóa 2020) 185 Miyanokuchi, Tosayamada-cho, Kami-shi, Kochi
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 0người (Niên khóa 2019) 15,000 Yên (Niên khóa 2020) 535,800 Yên (Niên khóa 2020) 185 Miyanokuchi, Tosayamada-cho, Kami-shi, Kochi

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học