Komatsu University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Komatsu University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Komatsu University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Komatsu University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Production Systems Engineering and ScienceshoặcNgành Health ScienceshoặcNgành Intercultural Communication, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Ishikawa  / Công lập

公立小松大学 | Komatsu University

Komatsu University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 17,000 Yên (Niên khóa 2023) 423,000 Yên (Niên khóa 2023) 585,800 Yên (Niên khóa 2023) 10-10 Doihara-machi, Komatsu-shi, Ishikawa
  Khoa
  • Production Systems Engineering and Sciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 17,000 Yên (Niên khóa 2023) 282,000 Yên (Niên khóa 2023) 585,800 Yên (Niên khóa 2023) 10-10 Doihara-machi, Komatsu-shi, Ishikawa
  Khoa
  • Nursing
  • Clinical Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 17,000 Yên (Niên khóa 2023) 282,000 Yên (Niên khóa 2023) 585,800 Yên (Niên khóa 2023) 10-10 Doihara-machi, Komatsu-shi, Ishikawa
  Khoa
  • Intercultural Communication

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học