Kobe Gakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kobe Gakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kobe Gakuin University

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Kobe Gakuin University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Global CommunicationhoặcNgành NutritionhoặcNgành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành Pharmaceutical ScienceshoặcNgành Humanities and ScienceshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành RehabilitationhoặcNgành Contemporary Social StudieshoặcNgành Psychology của Kobe Gakuin University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Kobe Gakuin University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Hyogo  / Tư lập

神戸学院大学 | Kobe Gakuin University

Liên hệ

The key to the world is learning the ability to express yourself in your own words

Kobe Gakuin University was founded in the spirit of "love of truth and respect for individuality", opening in 1966 with one program in the Faculty of Nutrition. Afterwards, the university has developed to add the Faculties of Law, Economics, Pharmaceutical Sciences, Humanities and Sciences, Business Administration, Rehabilitation, and Contemporary Social Studies, for a total of 8 undergraduate and 8 graduate programs, with over 10,000 students as the largest private university in Kobe city. In addition, the University will open the Faculty of Global Communication in April 2015.
Also, the main organization of Kobe Gakuin Educational Foundation celebrated the 100th anniversary of its founding in 2012, and in 2016 Kobe Gakuin University will celebrate the 50th anniversary of its founding. Kobe Gakuin University aims to capitalize on its strengths and further develop its education and research activities.
Our goals for the next 100 years are to become a university where students are highly satisfied, to implement education with the responsibilities of a higher education institution in mind, to upgrade our learning facilities, to improve our research capability, and to realize contributions back to society.

Trang web chính thức :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

Kobe Gakuin University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 22người (Niên khóa 2019) 31người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2018) 300,000 Yên (Niên khóa 2018) 800,000 Yên (Niên khóa 2018) 518 Arise, Ikawadani-cho, Nishi-ku, Kobe-shi, Hyogo
  Khoa
  • Global Communication (Japanese Course)
  • Global Communication (English Course)
  • Global Communication (Chinese Course)
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 2người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2018) 400,000 Yên (Niên khóa 2018) 800,000 Yên (Niên khóa 2018) 518 Arise, Ikawadani-cho, Nishi-ku, Kobe-shi, Hyogo
  Khoa
  • Nutrition
 • Law
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 2người (Niên khóa 2019) 1người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2018) 300,000 Yên (Niên khóa 2018) 720,000 Yên (Niên khóa 2018) 518 Arise, Ikawadani-cho, Nishi-ku, Kobe-shi, Hyogo
  Khoa
  • Law
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 5người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2018) 300,000 Yên (Niên khóa 2018) 720,000 Yên (Niên khóa 2018) 518 Arise, Ikawadani-cho, Nishi-ku, Kobe-shi, Hyogo
  Khoa
  • Economics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 0người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2018) 400,000 Yên (Niên khóa 2018) 1,395,000 Yên (Niên khóa 2018) 518 Arise, Ikawadani-cho, Nishi-ku, Kobe-shi, Hyogo
  Khoa
  • Pharmacy
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 0người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2018) 300,000 Yên (Niên khóa 2018) 750,000 Yên (Niên khóa 2018) 518 Arise, Ikawadani-cho, Nishi-ku, Kobe-shi, Hyogo
  Khoa
  • Humanity
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 4người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2017) 300,000 Yên (Niên khóa 2017) 72,000 Yên (Niên khóa 2017) 518 Arise, Ikawadani-cho, Nishi-ku, Kobe-shi, Hyogo
  Khoa
  • Business Administration
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 2người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2018) 300,000 Yên (Niên khóa 2018) 900,000 Yên (Niên khóa 2018) 518 Arise, Ikawadani-cho, Nishi-ku, Kobe-shi, Hyogo
  Khoa
  • Social Rehabilitation
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 11người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2018) 300,000 Yên (Niên khóa 2018) 800,000 Yên (Niên khóa 2018) 518 Arise, Ikawadani-cho, Nishi-ku, Kobe-shi, Hyogo
  Khoa
  • Contemporary Social Studies
  • Social Studies of Disaster Management
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 0người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2018) 300,000 Yên (Niên khóa 2018) 800,000 Yên (Niên khóa 2018) 518 Arise, Ikawadani-cho, Nishi-ku, Kobe-shi, Hyogo
  Khoa
  • Psychology

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học