Tìm nơi du học từ Nagasaki Đại học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Nagasaki Đại học | Website về thông tin du học JPSS

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ Nagasaki Đại học

Tìm nơi du học từ Nagasaki Đại học

Trong các tỉnh của Kyushu thì Nagasaki là tỉnh có nhiều nét giống nước ngoài. Ở thời kỳ đóng cửa thời Edo, Nhật chỉ giao thương với Trung quốc và Hà lan. Và khi đó địa điểm giao thương với Hà Lan chính là Dejima của Nagasaki. Thành phố Nagasaki hiện giờ cũng vẫn là thành phố cảng có tiếng của Nhật. Chính bởi Nagasaki có truyền thống giao lưu với nước ngoài từ ngày xưa nên các trường đại học tại đây đều chú trọng việc đào tạo du học sinh. Không những vậy còn có cả trung tâm hỗ trợ du học sinh, mà không phải trực thuộc trường đại học, điều này có thể hiểu rằng Nagasaki là nơi đào tạo và giúp đỡ du học sinh rất tốt. Và chính sự giúp đỡ này là yếu tố cơ bản trong việc đào tạo nhân lực toàn cầu.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Ngành
Khoa
Môn học
学問から選択
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Đại học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 8 trường Trang thứ 1

Kwassui Women's University Danh sách các ngành học

Nagasaki Wesleyan University Danh sách các ngành học

Nagasaki University of Foreign Studies Danh sách các ngành học

Nagasaki International University Danh sách các ngành học

Nagasaki Junshin Catholic University Danh sách các ngành học

Nagasaki Institute of Applied Science Danh sách các ngành học

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Đại học

Temple University, Japan Campus
Teikyo University
Meiji Gakuin University