Tìm nơi du học từ Fukuoka Đại học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Fukuoka Đại học | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ Fukuoka Đại học

Tìm nơi du học từ Fukuoka Đại học

Trong các nước gần với Nhật Bản như là Trung Quốc, Hàn Quốc hay Đài Loan, thì Trung Quốc và Hàn Quốc là hai nước gần với Fukuoka nhất. Trên thực tế, từ Fukuoka có thể đến Hàn Quốc một cách dễ dàng bằng tàu biển cao tốc. Và chính vì vậy mà Fukuoka là một trong những nơi phát triển về giao lưu quốc tế. Trong khu vực Kyushu thì Fukuoka la tỉnh có nhiều trường đại học nhất, sẽ đem lại nhiều lựa chọn cho du học sinh khi chọn trường. Trong quá trình học tập tại đây, ngoài sinh viên Nhật bản bạn còn có thể giao lưu với du học sinh các nước khác như là Trung Quốc, Hàn Quốc.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Ngành
Khoa
Môn học
学問から選択
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Đại học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 24 trường Trang thứ 1

Fukuoka University

With 31 departments in nine undergraduate faculties, and 34 programs in ten graduate schools, Fukuoka University has established itself a...

The University welcomes large numbers of international students from the universities, with which it has exchange agreements, in England, France, Finland, Belgium, Germany, China, Korea, Taiwan, In...
[«Fukuoka University» Xem tiếp]

Fukuoka University Danh sách các ngành học

Fukuoka Women's University

Educating the next generation of female leaders

At FWU,we aim to foster women who can contribute to the creation of a better society both in Japan and internationally from the perspective of Asia and the entire world by developing their knowledg...
[«Fukuoka Women's University» Xem tiếp]

Fukuoka Women's University Danh sách các ngành học

The University of Kitakyushu Danh sách các ngành học

Kyushu Kyoritsu University Danh sách các ngành học

Kyushu Institute of Technology Danh sách các ngành học

Kyushu International University Danh sách các ngành học

Kyushu Dental University Danh sách các ngành học

Kyushu Institute of Information Sciences Danh sách các ngành học

Kyushu Women's University Danh sách các ngành học

Kurume University Danh sách các ngành học

Seinan Gakuin University Danh sách các ngành học

Chikushi Jogakuen University Danh sách các ngành học

Nakamura Gakuen University Danh sách các ngành học

Nishinippon Institute of Technology Danh sách các ngành học

Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing Danh sách các ngành học

Japan University of Economics (Fukuoka Campus) Danh sách các ngành học

University of Teacher Education Fukuoka Danh sách các ngành học

Fukuoka Prefectural University Danh sách các ngành học

1 2

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Đại học

Temple University, Japan Campus
Kobe Gakuin University
Teikyo University
Hosei University
Meiji Gakuin University
Fukui University of Technology
Yokohama National University