Kokugakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kokugakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kokugakuin University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kokugakuin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành LettershoặcNgành EconomicshoặcNgành LawhoặcNgành Shinto StudieshoặcNgành Human DevelopmenthoặcNgành Tourism, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

國學院大學 | Kokugakuin University

Kokugakuin University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 7người (Niên khóa 2023) 1người (Niên khóa 2022) 35,000 Yên (Niên khóa 2022) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 760,000 Yên (Niên khóa 2022) 4-10-28 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo
  Khoa
  • Japanese Literature
  • History
  • Philosophy
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 10người (Niên khóa 2023) 1người (Niên khóa 2022) 35,000 Yên (Niên khóa 2022) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 760,000 Yên (Niên khóa 2022) 4-10-28 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo
  Khoa
  • Economics
  • Management
 • Law
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 2người (Niên khóa 2023) 3người (Niên khóa 2022) 35,000 Yên (Niên khóa 2022) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 760,000 Yên (Niên khóa 2022) 4-10-28 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo
  Khoa
  • Law
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 2người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 35,000 Yên (Niên khóa 2022) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 760,000 Yên (Niên khóa 2022) 4-10-28 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo
  Khoa
  • Shinto Cultural Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 35,000 Yên (Niên khóa 2022) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 800,000 Yên (Niên khóa 2022) 4-10-28 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2023) 0người (Niên khóa 2022) 35,000 Yên (Niên khóa 2022) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 800,000 Yên (Niên khóa 2022) 4-10-28 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo
  Khoa
  • Department of Tourism

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học