Konan Women's University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Konan Women's University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nh...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Konan Women's University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Konan Women's University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành LiteraturehoặcNgành Human ScienceshoặcNgành Faculty of International Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hyogo  / Tư lập

甲南女子大学 | Konan Women's University

Konan Women's University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 0người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 250,000 Yên (Niên khóa 2021) 760,000 Yên (Niên khóa 2021) 6-2-23 Morikita-machi, Higashi-Nada-ku, Kobe-shi, Hyogo
  Khoa
  • Japanese Language and Japanese Culture
  • Creative Media Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 0người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 250,000 Yên (Niên khóa 2021) 760,000 Yên (Niên khóa 2021) 6-2-23 Morikita-machi, Higashi-Nada-ku, Kobe-shi, Hyogo
  Khoa
  • Psychology
  • Childhood Development and Education
  • Cultural Sociology
  • Human Laif Environments
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 0người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 200,000 Yên (Niên khóa 2021) 760,000 Yên (Niên khóa 2021) 6-2-23 Morikita-machi, Higashi-Nada-ku, Kobe-shi, Hyogo
  Khoa
  • English for Global Communication
  • Multicultural Communication

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học