Tìm nơi du học từ Saitama Đại học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Saitama Đại học | Website về thông tin du học JPSS

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ Saitama Đại học

Tìm nơi du học từ Saitama Đại học

Saitama là tỉnh vừa có nét hiện đại của khu dân cư, vừa có nét cổ xưa. Saitama có rất nhiều điểm đặc trưng và điểm nào cũng thu hút du học sinh. Và đặc biệt Saitama còn kết nghĩa với các thành phố của các nước khác. Ví dụ như với đảo Ohaio của Mỹ, hay tỉnh Sơn Tây của Trung quốc, hay đảo Queensland của Úc. Phương tiện giao thông nơi đây cũng rất tiện lợi, có thể đến Tokyo dễ dàng và nhanh chóng, nên nhiều du học sinh chọn Saitama cũng không có gì là ngạc nhiên.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Ngành
Khoa
Môn học
学問から選択
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Đại học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 19 trường Trang thứ 1

Urawa University Danh sách các ngành học

Kyoei University Danh sách các ngành học

Saitama Institute of Technology Danh sách các ngành học

Saitama University Danh sách các ngành học

Shobi University Danh sách các ngành học

Jumonji University Danh sách các ngành học

Josai University Danh sách các ngành học

Kagawa Nutrition University Danh sách các ngành học

Surugadai University Danh sách các ngành học

Seigakuin University Danh sách các ngành học

Bunri University of Hospitality Danh sách các ngành học

Tokyo International University Danh sách các ngành học

Tohto University Danh sách các ngành học

Toho College of Music Danh sách các ngành học

Dokkyo University Danh sách các ngành học

Nippon Institute of Technology Danh sách các ngành học

Nihon Isntitute of Medical Science Danh sách các ngành học

Musashino Gakuin University Danh sách các ngành học

Institute of Technologists Danh sách các ngành học

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Đại học

Teikyo University
Meiji Gakuin University
Temple University, Japan Campus