Tìm nơi du học từ Yamaguchi Đại học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Yamaguchi Đại học | Website về thông tin du học JPSS

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ Yamaguchi Đại học

Tìm nơi du học từ Yamaguchi Đại học

Cực tây của Honshu là tỉnh Yamaguchi. Yamaguchi mang trọng trách làm cầu nối cho Honshu và Kyushu. Ngoài ra tỉnh còn nằm giữa biển Nihonkai và biển Setonaikai nên có khí hậu dễ chịu với hai loại gió biển. Nếu bạn nào muốn tìm nơi nằm ở phía tây của Honshu thì Yamaguchi là nơi lý tưởng. Từ Shimoseki có đường biển mà có thể sang các nước láng giềng Trung Quốc, Hàn Quốc bằng tàu phà. Chính vì vậy trong quan hệ giao lưu quốc tế thì quan hệ với Trung Quốc và Hàn Quốc mật thiết hơn. Đây là một cơ hội tốt cho các du học sinh muốn có quan hệ giao lưu với du học sinh của các nước này.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Ngành
Khoa
Môn học
学問から選択
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Đại học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 8 trường Trang thứ 1

Ube Frontier University Danh sách các ngành học

Sanyo-Onoda City University Danh sách các ngành học

Shimonoseki City University Danh sách các ngành học

Shunan University Danh sách các ngành học

Baiko Gakuin University Danh sách các ngành học

Yamaguchi Prefectural University Danh sách các ngành học

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Đại học

Teikyo University
Meiji Gakuin University
Temple University, Japan Campus