Kyorin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kyorin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kyorin University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kyorin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành MedicinehoặcNgành Health ScienceshoặcNgành Social ScienceshoặcNgành Foreign Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

杏林大学 | Kyorin University

Kyorin University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 1người (Niên khóa 2023) 0người (Niên khóa 2022) 60,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,500,000 Yên (Niên khóa 2023) 3,000,000 Yên (Niên khóa 2023) 6-20-2 Shinkawa, Mitaka-shi, Tokyo
  Khoa
  • Medicine
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 11người (Niên khóa 2023) 0người (Niên khóa 2022) 35,000 Yên (Niên khóa 2022) 250,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,150,000 Yên (Niên khóa 2022) 5-4-1 Shimorenjaku, Mitaka-shi, Tokyo
  Khoa
  • Medical Technology
  • Health and Welfare
  • Nursing
  • Clinical Engineering
  • Paramedic
  • Department of Rehabilitation
  • Medical Radiological Technology
  • Clinical Psychology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 2người (Niên khóa 2022) 1người (Niên khóa 2021) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 250,000 Yên (Niên khóa 2020) 720,000 Yên (Niên khóa 2020) 5-4-1 Shimorenjaku, Mitaka-shi, Tokyo
  Khoa
  • Policy Studies
  • Business Administration
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 3người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 250,000 Yên (Niên khóa 2020) 720,000 Yên (Niên khóa 2020) 5-4-1 Shimorenjyaku, Mitaka-shi, Tokyo
  Khoa
  • English
  • Chinese Communication
  • Hospitality and Tourism

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học