Kyoto Tachibana University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kyoto Tachibana University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kyoto Tachibana University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kyoto Tachibana University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành HumanitieshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành NursinghoặcNgành Human Development and EducationhoặcNgành Health ScienceshoặcNgành English and Global CommunicationhoặcNgành EconomicshoặcNgành EngineeringhoặcNgành Comprehensive Psychology, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kyoto  / Tư lập

京都橘大学 | Kyoto Tachibana University

Kyoto Tachibana University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 0người (Niên khóa 2023) 15,000 Yên (Niên khóa 2024) 200,000 Yên (Niên khóa 2024) 944,000 Yên (Niên khóa 2024) 34 Oyakeyamada-cho, Yamashina-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Japanese Language and Literature
  • History
  • Historical Heritage
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 0người (Niên khóa 2022) 15,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 870,000 Yên (Niên khóa 2023) 34 Oyakeyamada-cho, Yamashina-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Business Administration
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật Một vài người (Niên khóa 2024) 0người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 250,000 Yên (Niên khóa 2024) 1,200,000 Yên (Niên khóa 2024) 34 Oyakeyamada-cho, Yamashina-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Nursing
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật Một vài người (Niên khóa 2024) 0người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,007,000 Yên (Niên khóa 2023) 34 Oyakeyamada-cho, Yamanashi-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Childhood Education
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 35,000 Yên (Niên khóa 2023) 250,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,200,000 Yên (Niên khóa 2023) 34 Oyakeyamada-cho, Yamashina-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Physical Therapy
  • Occupational Therapy
  • Paramedic Science
  • Medical Technology And Sciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật Một vài người (Niên khóa 2024) 0người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 959,000 Yên (Niên khóa 2023) 34 Oyakeyamada-cho, Yamashina-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • English and Global Communication
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 0người (Niên khóa 2023) 15,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 870,000 Yên (Niên khóa 2023) 34, Ohyakeyamada-cho, Yamashina-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Economics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 1người (Niên khóa 2023) 15,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,175,000 Yên (Niên khóa 2023) 34 Ohyakeyamada-cho, Yamashina-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Information and Computer Science
  • Architectural Design
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 0người (Niên khóa 2023) 15,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 944,000 Yên (Niên khóa 2023) 34 Ohyakeyamada-cho, Yamashina-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Comprehensive Psychology

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học