Kanagawa University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kanagawa University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kanagawa University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kanagawa University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Foreign LanguageshoặcNgành SciencehoặcNgành EngineeringhoặcNgành Human Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kanagawa  / Tư lập

神奈川大学 | Kanagawa University

Kanagawa University Danh sách các ngành học

 • Law
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 3người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2018) 250,000 Yên (Niên khóa 2018) 670,000 Yên (Niên khóa 2018) 3-26-1 Rokkakubashi, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Law
  • Local Government
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 55người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2018) 250,000 Yên (Niên khóa 2018) 670,000 Yên (Niên khóa 2018) 3-26-1 Rokkakubashi, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Economics
  • Contemporary Business
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 10người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2018) 250,000 Yên (Niên khóa 2018) 670,000 Yên (Niên khóa 2018) 3-26-1 Rokkakubashi, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
  Khoa
  • International Business and Management
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 3người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2018) 250,000 Yên (Niên khóa 2018) 670,000 Yên (Niên khóa 2018) 3-26-1 Rokkakubashi, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Spanish
  • Chinese
  • English
  • Cross-cultural Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 6người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2018) 250,000 Yên (Niên khóa 2018) 960,000 Yên (Niên khóa 2018) 3-26-1 Rokkakubashi, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Information Sciences
  • Materials Science
  • Biological Sciences
  • Mathmatics and Physics
  • General Program of Science
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 26người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2018) 250,000 Yên (Niên khóa 2018) 960,000 Yên (Niên khóa 2018) 3-26-1 Rokkakubashi, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Mechanical Engineering
  • Electorical, Electronics and Information Engineering
  • Material and Life Chemistry
  • Information Systems Creation
  • Industrial Engineering and Managemennt
  • Architecture
  • Coordinated Engineering Program
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 15người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2018) 250,000 Yên (Niên khóa 2018) 670,000 Yên (Niên khóa 2018) 3-26-1 Rokkakubashi, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Human Sciences

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học