Kansai University of International Studies | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kansai University of International Studies | JPSS, trang chuyên về thông tin ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kansai University of International Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kansai University of International Studies, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành School of EducationhoặcNgành International CommunicationhoặcNgành ManagementhoặcNgành Faculty of SociologyhoặcNgành Psychology, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hyogo  / Tư lập

関西国際大学 | Kansai University of International Studies

Kansai University of International Studies Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 6người (Niên khóa 2023) 30,000 Yên (Niên khóa 2024) 200,000 Yên (Niên khóa 2024) 857,000 Yên (Niên khóa 2024) 3-1 Suwayama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo
  Khoa
  • Department of Child Education and Social Welfare
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 31người (Niên khóa 2023) 30,000 Yên (Niên khóa 2024) 200,000 Yên (Niên khóa 2024) 857,000 Yên (Niên khóa 2024) 3-1 Suwayama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo
  Khoa
  • Department of English Communication
 • Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Một vài người (Niên khóa 2024) 23người (Niên khóa 2023) 30,000 Yên (Niên khóa 2024) 200,000 Yên (Niên khóa 2024) 857,000 Yên (Niên khóa 2024) 3-1 Suwayama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo
  Khoa
  • Department of Business Administration
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 22người (Niên khóa 2023) 30,000 Yên (Niên khóa 2024) 200,000 Yên (Niên khóa 2024) 857,000 Yên (Niên khóa 2024) 3-1 Suwayama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo
  Khoa
  • Sociology
 • Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Một vài người (Niên khóa 2024) 17người (Niên khóa 2023) 30,000 Yên (Niên khóa 2024) 200,000 Yên (Niên khóa 2024) 857,000 Yên (Niên khóa 2024) 3-1 Suwayama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo
  Khoa
  • Psychology

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học