Kitasato University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kitasato University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kitasato University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kitasato University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành School of PharmacyhoặcNgành School of Veterinary MedicinehoặcNgành School of MedicinehoặcNgành School of Marine BioscienceshoặcNgành School of NursinghoặcNgành School of SciencehoặcNgành School of Allied Health Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kanagawa  / Tư lập

北里大学 | Kitasato University

Kitasato University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 35,000 Yên (Niên khóa 2023) 400,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-15-1 Kitazato, Minami-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Faculty of Pharmacy
  • Department of Pharmaceutical Life Sciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 33,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-15-1 Kitazato, Minami-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Faculty of Veterinary Medicine
  • Department of Animal Science
  • Department of Environmental Bioscience
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 60,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,500,000 Yên (Niên khóa 2023) 3,000,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-15-1 Kitazato, Minami-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Faculty of Medicine
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 33,000 Yên (Niên khóa 2023) 300,000 Yên (Niên khóa 2023) 900,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-15-1 Kitazato, Minami-ku, Sagamihara-hi, Kanagawa
  Khoa
  • Department of Marine Biosciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 33,000 Yên (Niên khóa 2023) 400,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,200,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-15-1 Kitaszato, Minami-ku, Sagamihara-hi, Kanagawa
  Khoa
  • Department of Nursing
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 33,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-15-1 Kitazato, Minami-ku, Sagamihara-hi, Kanagawa
  Khoa
  • Department of Physics
  • Department of Chemistry
  • Department of Biosciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 33,000 Yên (Niên khóa 2023) 300,000 Yên (Niên khóa 2023) 950,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-15-1 Kitazato, Minami-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Department of Health Science
  • Department of Medical Laboratory Sciences
  • Department of Medical Engineering and Technology
  • Department of Rehabilitation

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học