Tìm nơi du học từ Oita Đại học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Oita Đại học | Website về thông tin du học JPSS

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ Oita Đại học

Tìm nơi du học từ Oita Đại học

Trong thời chiến quốc như là thời đại Azuchi Momoyama hay thời Edo, mỗi vùng có đều có những lãnh chúa nổi tiếng. Trong số đó có lãnh chúa có tên thường gọi là Lãnh chúa Christian, là những lãnh chúa đã được rửa tội theo nghi thức Thiên chúa giáo. Tỉnh Oita là tỉnh có tỷ lệ nhiều Lãnh chúa Christian nhiều nhất. Cho nên khi đến Oita bạn không những thấy đây là nơi có Onsen nổi tiếng của Nhật mà còn thấy nhiều nơi có không khí giống với như ở nước ngoài. Từ xưa nơi đây đã có quan hệ giao lưu với nước ngoài nên du học sinh được tiếp nhận một cách rất tích cực.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Ngành
Khoa
Môn học
学問から選択
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Đại học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 5 trường Trang thứ 1

Oita University of Nursing and Health Sciences Danh sách các ngành học

Oita University Danh sách các ngành học

Nippon Bunri University Danh sách các ngành học

Beppu University Danh sách các ngành học

Ritsumeikan Asia Pacific University Danh sách các ngành học

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Đại học

Temple University, Japan Campus
Teikyo University
Meiji Gakuin University