Koriyama Women's College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Koriyama Women's College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nh...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Koriyama Women's College

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Koriyama Women's College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Department of Health and NutritionhoặcNgành Department of Childhood EducationhoặcNgành Department of Community Development, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Fukushima  / Tư lập

郡山女子大学短期大学部 | Koriyama Women's College

Koriyama Women's College Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 220,000 Yên (Niên khóa 2022) 692,000 Yên (Niên khóa 2022) 3-25-2 Kaisei, Koriyama-shi, Fukushima
  Khoa
  • Department of Health and Nutrition
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 220,000 Yên (Niên khóa 2022) 692,000 Yên (Niên khóa 2022) 3-25-2 Kaisei, Koriyama-shi, Fukushima
  Khoa
  • Childhood Education
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 220,000 Yên (Niên khóa 2022) 680,000 Yên (Niên khóa 2022) 3-25-2 Kaisei, Koriyama-shi, Fukushima
  Khoa
  • Community Development

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học