Tìm nơi du học từ Hokkaido Đại học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Hokkaido Đại học | Website về thông tin du học JPSS

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ Hokkaido Đại học

Tìm nơi du học từ Hokkaido Đại học

Trong 47 tỉnh thành của Nhật bản thì Hokkaido là tỉnh nằm ở phía bắc nhất. Du học sinh đến đây thường ngạc nhiên với quang cảnh tuyết rơi dày đặc và có nhiệt độ dưới âm độ về mùa đông. Tuy nhiên Hokkaido cũng là nơi có môi trường sinh hoạt tốt với nhiều hoạt động ngoài trời phong phú theo từng mùa. Ví dụ, mùa xuân thì có cưỡi ngựa, mùa hè thì có đua phao trên suối, mùa thu thì vừa ngồi trên thuyền canu vừa ngắm lá đỏ, còn mùa đông thì có trượt tuyết. Đối với những du học sinh thích hoạt động thì Hokkaido có thể là một nơi lý tưởng. Các đại học ở đây, trong đó có cả đại học nổi tiểng như là Đại học Hokkaido, đều tích cực thu nhậ du học sinh.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Ngành
Khoa
Môn học
学問から選択
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Đại học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 31 trường Trang thứ 1

Sapporo University

Leading Other Universities in the Latest Trend in Japanese University Education: "Diverse Learning Styles

Sapporo University offers degrees equivalent to those of other universities in eight majors: economics, business administration, law, English, Japanese language and culture, history and culture, sp...
[«Sapporo University» Xem tiếp]

Sapporo University Danh sách các ngành học

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Hokkaido Bunkyo University

Hokkaido Bunkyo University, carefully nurturing valuable personnel.

The origins of Hokkaido Bunkyo University date back to 1942, when, during the throes of World War II, the founders Shintaro Tsuruoka and his wife Toshi established the Hokkaido Women’s Nutrition Co...
[«Hokkaido Bunkyo University» Xem tiếp]

Hokkaido Bunkyo University Danh sách các ngành học

Asahikawa Medical University Danh sách các ngành học

Asahikawa City University Danh sách các ngành học

Otaru University of Commerce Danh sách các ngành học

Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine Danh sách các ngành học

Kitami Institute of Technology Danh sách các ngành học

Chitose Institute of Science and Technology Danh sách các ngành học

Future University Hakodate Danh sách các ngành học

Sapporo Medical University Danh sách các ngành học

Sapporo Otani University Danh sách các ngành học

Sapporo Gakuin University Danh sách các ngành học

Sapporo International University Danh sách các ngành học

Sapporo City University Danh sách các ngành học

Sapporo University of Health Sciences Danh sách các ngành học

Seisa Dohto University Danh sách các ngành học

Japan Healthcare University Danh sách các ngành học

Hokusho University Danh sách các ngành học

Hokusei Gakuen University Danh sách các ngành học

1 2

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Đại học

Sapporo University
Temple University, Japan Campus
Meiji Gakuin University
Teikyo University