Tìm nơi du học từ Hyogo Đại học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Hyogo Đại học | Website về thông tin du học JPSS

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ Hyogo Đại học

Tìm nơi du học từ Hyogo Đại học

Ở Nhật Bản, ngoài những nét văn hóa đặc trưng của Nhật thì cũng có những nét văn hóa mang đậm màu sắc nước ngoài. Hyogo là tỉnh đại diện cho nền văn hóa mang đậm màu sắc nước ngoài này. Kobe là thành phố trọng tâm của Hyogo, và chính là nơi mà bạn có thể cảm nhận được nền văn hóa này qua các dãy phố. Có rất nhiều du học sinh từ cả châu Âu lẫn châu Á đã chọn Hyogo làm nơi du học. Mỗi trường đại học ở đây đều có những đặ điểm riêng phù hợp với lựa chọn của du học sinh. Vừa học ở Nhật bản vừa có được cảm giác ở nước ngoài sẽ có thể sẽ đem lại những điều thú vị cho du học sinh.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Ngành
Khoa
Môn học
学問から選択
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Đại học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 26 trường Trang thứ 1

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Kwansei Gakuin University

Cultivating global citizens who embody “Mastery for Service”.

Our mission is to foster global citizens who embody the school motto of “Mastery for Service” in accordance with the principles of Christian education. Kwansei Gakuin University is a comprehensive...
[«Kwansei Gakuin University» Xem tiếp]

Kwansei Gakuin University Danh sách các ngành học

Ashiya University Danh sách các ngành học

Kansai University of Nursing and Health Sciences Danh sách các ngành học

Kansai University of International Studies Danh sách các ngành học

Professional College of Arts and Tourism Danh sách các ngành học

Koshien University Danh sách các ngành học

Kobe University of Future Health Sciences Danh sách các ngành học

Kobe Design University Danh sách các ngành học

Kobe City College of Nursing Danh sách các ngành học

Kobe City University of Foreign Studies Danh sách các ngành học

Kobe Shoin University Danh sách các ngành học

Kobe Shinwa University Danh sách các ngành học

Kobe Tokiwa University Danh sách các ngành học

Sonoda University Danh sách các ngành học

Takarazuka University of Medical and Health Care Danh sách các ngành học

1 2

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Đại học

Sapporo University
Meiji Gakuin University
Temple University, Japan Campus
Teikyo University