Kindai University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kindai University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kindai University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kindai University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các LawhoặcCommercehoặcGraduate school ofEconomicshoặcGraduate school of Pharmaceutical ScienceshoặcInterdisciplinary Human StudieshoặcGraduate school of AgriculturehoặcGraduate school of Systems EngineeringhoặcMedical ScienceshoặcGraduate school of Biology-Oriented Science and TechnologyhoặcScience and Engineering ResearchhoặcLaw SchoolhoặcGraduate school of Humanity-Oriented Science and Engineering, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Osaka  / Tư lập

近畿大学 | Kindai University

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học