Kanagawa Institute of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kanagawa Institute of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhậ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kanagawa Institute of Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kanagawa Institute of Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EngineeringhoặcNgành Information TechnologyhoặcNgành Creative EngineeringhoặcNgành Applied Bioscience, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kanagawa  / Tư lập

神奈川工科大学 | Kanagawa Institute of Technology

Kanagawa Institute of Technology Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 5người (Niên khóa 2021) 30,000 Yên (Niên khóa 2021) 200,000 Yên (Niên khóa 2021) 1,370,000 Yên (Niên khóa 2021) 1030 Shimoogino, Atsugi-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Mechanical Engineering
  • Electrical and Electronic Engineering
  • Applied Chemistry
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 4người (Niên khóa 2021) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,370,000 Yên (Niên khóa 2022) 1030 Shimoogino, Atsugi-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Information and Compter Sciences
  • Information Network and Communication
  • Information Media
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 4người (Niên khóa 2021) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,370,000 Yên (Niên khóa 2022) 1030 Shimoogino, Atsugi-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Vehicle System Engineering
  • Robotics and Mechatronics
  • Home Electronics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 1người (Niên khóa 2021) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,370,000 Yên (Niên khóa 2022) 1030 Shimoogino, Atsugi-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Applied Bioscience

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học