Hosei University Điều tốt đẹp nhất mà Du học Nhật Bản mang lại cho bạn là gì ?(1) Thông điệp của anh chị đi trước | Website về thông tin du học JPSS

Hosei University Điều tốt đẹp nhất mà Du học Nhật Bản mang lại cho bạn là gì ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Thông điệp của anh chị đi trước

Hosei University Điều tốt đẹp nhất mà Du học Nhật Bản mang lại cho bạn là gì ?(1)

Tên trường Họ tên
Hosei University ジャヤワルダナ ドン ギハーン ラッセル
Câu hỏi1
Bạn đã học tiếng Nhật như thế nào ?
Clementine Coutantic
Khadanovich Aliaksey
王 少伟
Xem tiếp
Câu hỏi2
Chi phí ban đầu cho việc du học Nhật Bản của bạn là khoảng bao nhiêu ?
Darren Biggs
Mr. PRAPHONPHAN TRIPOOM
Xem tiếp
Câu hỏi3
Lời nhắn nhủ dành cho các bạn đang lưỡng lự có nên du học Nhật Bản hay không.
施 凱灜
KENNETH LEE ZHEN KANG
Xem tiếp
Câu hỏi4
Điều tốt đẹp nhất mà Du học Nhật Bản mang lại cho bạn là gì ?
Ms. Victoria Warne-Lang
Gao, Jing
Xem tiếp
Câu hỏi5
Bạn đã chọn trường và ngành học theo mục đích như thế nào ?
ジャヤワルダナ ドン ギハーン ラッセル
Ms. PHORNPRAPHA JIRAPA
Johnson Lau
Xem tiếp
Câu hỏi6
Hãy giới thiệu ngắn gọn về sự hấp dẫn của Du học Nhật Bản.
Darren Biggs
Rio Jordanto Sugeng
Xem tiếp