Daito Bunka University Chi phí ban đầu cho việc du học Nhật Bản của bạn là khoảng bao nhiêu ?(1) Thông điệp của anh chị đi trước | Website về thông tin du học JPSS

Daito Bunka University Chi phí ban đầu cho việc du học Nhật Bản của bạn là kh...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Thông điệp của anh chị đi trước

Daito Bunka University Chi phí ban đầu cho việc du học Nhật Bản của bạn là khoảng bao nhiêu ?(1)

Tên trường Họ tên
Daito Bunka University NUR AFIFAH BINTI MOHD KAMARON LAILI
Câu hỏi1
Bạn đã học tiếng Nhật như thế nào ?
Darren Biggs
Ms. PHORNPRAPHA JIRAPA
Ms. Izma Rindamelia Effendi
Xem tiếp
Câu hỏi2
Chi phí ban đầu cho việc du học Nhật Bản của bạn là khoảng bao nhiêu ?
Ms. Izma Rindamelia Effendi
王 少伟
Rio Jordanto Sugeng
Xem tiếp
Câu hỏi3
Lời nhắn nhủ dành cho các bạn đang lưỡng lự có nên du học Nhật Bản hay không.
Mr. PRAPHONPHAN TRIPOOM
Gao, Jing
KHASANOV JURABEK
Xem tiếp
Câu hỏi4
Điều tốt đẹp nhất mà Du học Nhật Bản mang lại cho bạn là gì ?
THAMMAVONG DALAVANH
NUR AFIFAH BINTI MOHD KAMARON LAILI
ジャヤワルダナ ドン ギハーン ラッセル
Xem tiếp
Câu hỏi5
Bạn đã chọn trường và ngành học theo mục đích như thế nào ?
KENNETH LEE ZHEN KANG
THAMMAVONG DALAVANH
Khadanovich Aliaksey
Xem tiếp
Câu hỏi6
Hãy giới thiệu ngắn gọn về sự hấp dẫn của Du học Nhật Bản.
Darren Biggs
施 凱灜
Xem tiếp