Temple University, Japan Campus Bạn đã chọn trường và ngành học theo mục đích như thế nào ?(1) Thông điệp của anh chị đi trước | Website về thông tin du học JPSS

Temple University, Japan Campus Bạn đã chọn trường và ngành học theo mục đích...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Thông điệp của anh chị đi trước

Temple University, Japan Campus Bạn đã chọn trường và ngành học theo mục đích như thế nào ?(1)

Tên trường Họ tên
Temple University, Japan Campus Andrea Cattaneo
Câu hỏi1
Bạn đã học tiếng Nhật như thế nào ?
ANGELA YSABEL CARANGUIAN LUSTRE
Ms. Victoria Warne-Lang
Xem tiếp
Câu hỏi2
Chi phí ban đầu cho việc du học Nhật Bản của bạn là khoảng bao nhiêu ?
ジャヤワルダナ ドン ギハーン ラッセル
RANIA MANAYRA ARJANTI
Xem tiếp
Câu hỏi3
Lời nhắn nhủ dành cho các bạn đang lưỡng lự có nên du học Nhật Bản hay không.
Xem tiếp
Câu hỏi4
Điều tốt đẹp nhất mà Du học Nhật Bản mang lại cho bạn là gì ?
Xem tiếp
Câu hỏi5
Bạn đã chọn trường và ngành học theo mục đích như thế nào ?
Khadanovich Aliaksey
KENNETH LEE ZHEN KANG
PITCHA SUPHANTARIDA
Xem tiếp
Câu hỏi6
Hãy giới thiệu ngắn gọn về sự hấp dẫn của Du học Nhật Bản.
ANGELA YSABEL CARANGUIAN LUSTRE
ガ シンディ
CHEUNG HING SUM
Xem tiếp