Tìm kiếm nơi du học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm kiếm nơi du học | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm kiếm nơi du học

Tìm kiếm nơi du học

Chọn loại trường

Đại học
Cao học
Trường chuyên môn
Đại học ngắn hạn
Tất cả các trường
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。

Cao học

Hosei University
Niigata University of Health and Welfare
Tokyo City University
Meiji University
Rikkyo University
Sophia University
Kansai University

Đại học

Osaka University
Hosei University
Daito Bunka University
Rikkyo University
Teikyo University
Meiji Gakuin University
Yokohama National University
Sophia University
Temple University, Japan Campus
Chuo University
Kansai University
Fukui University of Technology
Kobe Gakuin University