Tìm kiếm nơi du học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm kiếm nơi du học | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm kiếm nơi du học

Tìm kiếm nơi du học

Chọn loại trường

Đại học
Cao học
Trường chuyên môn
Đại học ngắn hạn
Tất cả các trường
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。

Cao học

Meiji University
Sophia University
Kansai University
Niigata University of Health and Welfare
Rikkyo University
Hosei University
Tokyo City University

Đại học

Daito Bunka University
Kobe Gakuin University
Osaka University
Chuo University
Sophia University
Fukui University of Technology
Meiji Gakuin University
Temple University, Japan Campus
Rikkyo University
Yokohama National University
Hosei University
Teikyo University
Kansai University