Tìm kiếm nơi du học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm kiếm nơi du học | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm kiếm nơi du học

Tìm kiếm nơi du học

Chọn loại trường

Đại học
Cao học
Trường chuyên môn
Đại học ngắn hạn
Tất cả các trường
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。

Đại học

Chuo University
Kansai University
Sophia University
Teikyo University
Hosei University
Osaka University
Temple University, Japan Campus
Yokohama National University
Meiji Gakuin University
Kobe Gakuin University
Fukui University of Technology
Rikkyo University

Cao học

International University of Japan
Rikkyo University
Kansai University
Tokyo City University
Niigata University of Health and Welfare
Sophia University