Keio University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Keio University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Keio University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Keio University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of LettershoặcGraduate School of EconomicshoặcGraduate School of LawhoặcGraduate School of Human RelationshoặcGraduate school of Business and CommercehoặcGraduate School of MedicinehoặcScience and TechnologyhoặcGraduate School of Business AdministrationhoặcGraduate school of Media and GovernancehoặcLaw SchoolhoặcPharmaceutical ScienceshoặcSystem Design and ManagementhoặcGraduate School of Media Design, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

慶應義塾大学 | Keio University

Keio University Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2019 Lệ phí thi Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 53người 35,000 Yên 2,210,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Business Administration
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2019 Lệ phí thi Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 0người 35,000 Yên 880,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Business Administration
  • Nghiên cứu sinh cao học
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2019 Lệ phí thi
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 0người 20,000 Yên
  • Sinh viên dự thính, sinh viên học lấy tín chỉ (Cao học)
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2019 Lệ phí thi
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 0người 20,000 Yên
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Lệ phí thi Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 15,000 Yên 1,400,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Media and Governance
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Lệ phí thi Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 15,000 Yên 660,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Media and Governance
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2022 Lệ phí thi Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 3người 35,000 Yên 1,060,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Major in Pharmaceutical Sciences
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2022 Lệ phí thi Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 5người 35,000 Yên 730,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Major in Pharmacy, Major in Pharmaceutical Sciences
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Chuyên ngành
   • System Design and Management
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Chuyên ngành
   • System Design and Management

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học