Tìm nơi du học từ Iwate Đại học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Iwate Đại học | Website về thông tin du học JPSS

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ Iwate Đại học

Tìm nơi du học từ Iwate Đại học

Ở tỉnh Iwate, các bạn học sinh được chọn là Đại sứ du học sinh luôn tham gia các hoạt động nhằm nâng cao mối giao lưu giữa tỉnh Iwate và các nước khác. Thành phần Đại sứ du học sinh này chính là những du học sinh của các trường đại học có tiếng ở Iwate. Một trong những hoạt động của các bạn du học sinh này là tổ chức những buổi học nhằm nâng cao hiểu biết về văn hoá các nước mà do chính các bạn đó làm giảng viên. Khi đến Iwate nhiều du học sinh sẽ ngạc nhiên với Wanko Soba. Đây là món ăn truyền thống của Iwate để chào đón khách, mà vừa ăn vừa được gắp liên lục Soba vào bát. Đây cũng là một trải nghiệm quý báu khi tới Iwate.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Ngành
Khoa
Môn học
学問から選択
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Đại học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 4 trường Trang thứ 1

Iwate Prefectural University Danh sách các ngành học

Fuji University Danh sách các ngành học

Morioka University Danh sách các ngành học

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Đại học

Meiji Gakuin University
Sapporo University
Teikyo University
Temple University, Japan Campus