Tìm nơi du học từ Fukui Đại học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Fukui Đại học | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ Fukui Đại học

Tìm nơi du học từ Fukui Đại học

Fukui là một tỉnh thuộc khu vực Hokuriku. Tuy số trường đại học và số du học sinh ở đây không nhiều so với các tỉnh thuộc cùng khu vực nhưng việc du học ở đây cũng sẽ đem một kinh nghiệm đáng quý cho bạn.Thêm vào đó, do có vịnh Wakasa nên ở đây khí hậu mát mẻ, đem lại một môi trường học tập dễ chịu.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Ngành
Khoa
Môn học
学問から選択
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Đại học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 4 trường Trang thứ 1

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Fukui University of Technology

Message from the President

Committed to nurturing competent engineers capable of supporting a sustainable society Since its inauguration in 1965, Fukui University of Technology has strived to be a technological university t...
[«Fukui University of Technology» Xem tiếp]

Fukui University of Technology Danh sách các ngành học

Jin-ai University Danh sách các ngành học

Fukui Prefectural University Danh sách các ngành học

University of Fukui Danh sách các ngành học

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Đại học

Yokohama National University
Teikyo University
Temple University, Japan Campus
Rikkyo University
Osaka University
Kansai University
Hosei University
Kobe Gakuin University
Meiji Gakuin University
Fukui University of Technology
Chuo University
Sophia University