Kochi University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kochi University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kochi University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kochi University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Integrated Arts and Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Kochi  / Quốc lập

高知大学 | Kochi University

Kochi University Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Số du học sinh của trường niên khóa 2019 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   13người 30,000 Yên 282,000 Yên 535,800 Yên
   Chuyên ngành
   • Humanities and Social Sciences, Studies in Education, Studies in Science, Medical Science, Nursing Science, Agricultural Science
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Số du học sinh của trường niên khóa 2019 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   19người 30,000 Yên 282,000 Yên 535,800 Yên
   Chuyên ngành
   • Studies in Applied Science, Medicine, Kuroshio Science
  • Khóa đào tạo học vị chuyên ngành
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2019 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 0người 30,000 Yên 282,000 Yên 535,800 Yên
   Chuyên ngành
   • Programs for Advanced Professional Development in Teacher Education

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học