Kochi University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kochi University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kochi University

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Kochi University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tinIntegrated Arts and Sciences của Kochi University cũng như thông tin chi tiết về từng khoa nghiên cứu, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Kochi University thì hãy sứ dụng trang này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Cao học Kochi  / Quốc lập

高知大学 | Kochi University

Download tài liệu giới thiệu trường cao học

Kochi University

Kochi University aims to produce scholars with general knowledge of a wide range of fields along with extensive and practical ability in individually chosen major fields of study and able to contribute to the healthy development of local and international communities.

━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━

English Based Curricum
AAP Course
http://wwwagr.cc.kochi-u.ac.jp/english/graduate/aap.html

━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━

Facebook
Center for International Collaboration
https://www.facebook.com/kochiuniversity.international/

━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━

Introduction movie by Kochi University https://www.youtube.com/watch?v=LOBXBG69i7s&feature=youtu.be

━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━

Trang web chính thức :

Share:
  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Kochi University Khoa nghiên cứu Danh sách

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học