Kyoto Seika University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kyoto Seika University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kyoto Seika University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kyoto Seika University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành ArthoặcNgành DesignhoặcNgành MangahoặcNgành Media CreationhoặcNgành Global Culture, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kyoto  / Tư lập

京都精華大学 | Kyoto Seika University

Kyoto Seika University Danh sách các ngành học

 • Art
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 10người (Niên khóa 2021) 16người (Niên khóa 2020) 30,000 Yên (Niên khóa 2021) 200,000 Yên (Niên khóa 2021) 1,550,000 Yên (Niên khóa 2021) 137, Iwakurakino-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Fine Art
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 20người (Niên khóa 2020) 42người (Niên khóa 2019) 30,000 Yên (Niên khóa 2021) 200,000 Yên (Niên khóa 2021) 1,579,000 Yên (Niên khóa 2021) 137 Iwakurakino-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Visual Design
  • Product Desigun
  • Architecture
  • Illustration
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 33người (Niên khóa 2021) 60người (Niên khóa 2020) 30,000 Yên (Niên khóa 2021) 200,000 Yên (Niên khóa 2021) 1,579,000 Yên (Niên khóa 2021) 137 Iwakurakino-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Cartoon & Comic Arts
  • Animation
 • Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  17người (Niên khóa 2021) 30,000 Yên (Niên khóa 2021) 200,000 Yên (Niên khóa 2021) 1,186,000 Yên (Niên khóa 2021) 137 Iwakurakino-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 25người (Niên khóa 2021) 30,000 Yên (Niên khóa 2021) 200,000 Yên (Niên khóa 2021) 1,086,000 Yên (Niên khóa 2021) 137 Iwakurakino-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học