Kyoto College of Economics | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kyoto College of Economics | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kyoto College of Economics

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kyoto College of Economics, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Business Administration and Information, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Kyoto  / Tư lập

京都経済短期大学 | Kyoto College of Economics

Kyoto College of Economics Danh sách các ngành học

  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
    Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 10người (Niên khóa 2024) 7người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 220,000 Yên (Niên khóa 2024) 340,000 Yên (Niên khóa 2024) 3-1 Oehigashinaga-cho, Nishikyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
    Khoa
    • Business Administration and Information

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học