Kagoshima Prefectural College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kagoshima Prefectural College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kagoshima Prefectural College

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kagoshima Prefectural College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành LiteraturehoặcNgành Life and Environmental SciencehoặcNgành Economics and Business Administration, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Kagoshima  / Công lập

鹿児島県立短期大学 | Kagoshima Prefectural College

Kagoshima Prefectural College Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 0người (Niên khóa 2022) 18,000 Yên (Niên khóa 2023) 169,200 Yên (Niên khóa 2023) 390,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-52-1 Shimoishiki, Kagoshima-shi, Kagoshima
  Khoa
  • Major in Japanese Lanfguage and Literature
  • Major in English Lanfguage and Literature
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 0người (Niên khóa 2022) 18,000 Yên (Niên khóa 2023) 169,200 Yên (Niên khóa 2023) 390,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-52-1 Shimoishiki, Kagoshima-shi, Kagoshima
  Khoa
  • Major in Food and Nutrition
  • Major in Life and Environmental Science
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 0người (Niên khóa 2022) 18,000 Yên (Niên khóa 2023) 169,200 Yên (Niên khóa 2023) 390,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-52-1 Shimoishiki, Kagoshima-shi, Kagoshima
  Khoa
  • economics
  • business administration

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học