Kawasaki University of Medical Welfare(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kawasaki University of Medical Welfare(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kawasaki University of Medical Welfare

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kawasaki University of Medical Welfare, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các , thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Okayama  / Tư lập

川崎医療福祉大学 | Kawasaki University of Medical Welfare

Kawasaki University of Medical Welfare Khoa nghiên cứu Danh sách

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học