Kwansei Gakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kwansei Gakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kwansei Gakuin University

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Kwansei Gakuin University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành International Students - Admissions and Support –hoặcNgành TheologyhoặcNgành HumanitieshoặcNgành SociologyhoặcNgành Law and PoliticshoặcNgành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành SciencehoặcNgành Policy StudieshoặcNgành Human Welfare StudieshoặcNgành EducationhoặcNgành International StudieshoặcNgành Engineering hoặcNgành Biological and Environmental ScienceshoặcNgành Architecture của Kwansei Gakuin University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Kwansei Gakuin University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Hyogo  / Tư lập

関西学院大学 | Kwansei Gakuin University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Liên hệ

Cultivating global citizens who embody “Mastery for Service”.

Our mission is to foster global citizens who embody the school motto of “Mastery for Service” in accordance with the principles of Christian education.
Kwansei Gakuin University is a comprehensive university comprised of 14 undergraduate schools and 14 graduate schools, offering a diverse learning environment with options for students to graduate with two undergraduate degrees in four years under the multiple-degree system, and opportunities to take courses offered from other schools in a systemized multidisciplinary studies (MS) system.
There are currently approximately 900 international students studying in degree programs at Kwansei Gakuin University. One aspect of the University’s appeal to international students lies in the various support systems provided for international students, including financial assistance and scholarships, dormitory and housing support, and thorough career guidance offered from the early days of our students’ university studies.


Application Guidelines and Forms for “Ryugakusei Nyugaku Shiken” (Entrance Examinations for International Students in Japanese-based Degree Programs)
https://ciec.kwansei.ac.jp/page/examination-department.html (Japanese only)

Kwansei Gakuin University Campus Tour
https://youtu.be/yBGyb6r0PYA (in Japanese)

Trang web chính thức :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

Kwansei Gakuin University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 263người (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-155 Ichiban-cho, Uegahara, Nishinomiya-shi, Hyogo
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 1-155 Ichiban-cho, Uegahara, Nishinomiya-shi, Hyogo
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 23người (Niên khóa 2023) 25,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 773,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-155 Ichiban-cho, Uegahara, Nishinomiya-shi, Hyogo
  Khoa
  • Culture and History
  • Integrated Psychological Sciences
  • Literature and Linguistics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 13người (Niên khóa 2023) 25,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 773,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-155 Ichiban-cho, Uegahara, Nishinomiya-shi, Hyogo
  Khoa
  • Sociology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 11người (Niên khóa 2023) 25,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 773,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-155 Ichiban-cho, Uegahara, Nishinomiya-shi, Hyogo
  Khoa
  • Law
  • Political Science
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 15người (Niên khóa 2024) 29người (Niên khóa 2023) 25,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 773,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-155 Ichiban-cho, Uegahara, Nishinomiya-shi, Hyogo
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 10người (Niên khóa 2023) 25,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 773,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-155 Ichiban-cho, Uegahara, Nishinomiya-shi, Hyogo
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 8người (Niên khóa 2023) 15,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,162,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-155 Ichiban-cho, Uegahara, Nishinomiya-shi, Hyogo
  Khoa
  • Mathematical Sciences
  • Physics and Astronomy
  • Chemistry
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 30người (Niên khóa 2024) 56người (Niên khóa 2023) 25,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,031,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-155 Ichiban-cho, Uegahara, Nishinomiya-shi, Hyogo
  Khoa
  • Policy Studies
  • Media and Information Studies
  • Urban Studies
  • International Policy Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 10người (Niên khóa 2023) 25,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 943,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-155 Ichiban-cho, Uegahara, Nishinomiya-shi, Hyogo
  Khoa
  • Social Work
  • Social Organization Development
  • Holistic Human Sciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 4người (Niên khóa 2023) 25,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,028,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-155 Ichiban-cho, Uegahara, Nishinomiya-shi. Hyogo
  Khoa
  • Education
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 15người (Niên khóa 2024) 30người (Niên khóa 2023) 25,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,028,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-155 Ichiban-cho, Uegahara, Nishinomiya-shi, Hyogo
  Khoa
  • International Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 22người (Niên khóa 2023) 15,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,162,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-155 Ichiban-cho, Uegahara, Nishinomiya-shi, Hyogo
  Khoa
  • Program of Materials Science
  • Program of Electrical and Electronic Engineering
  • Program of Computer Science
  • Program of Artificial Intelligence and Mechanical Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 43người (Niên khóa 2023) 15,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,162,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-155 Ichiban-cho, Uegahara, Nishinomiya-shi, Hyogo
  Khoa
  • Department of Biosciences
  • Department of Biomedical Sciences
  • Department of Applied Chemistry for Environment
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 4người (Niên khóa 2023) 25,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,162,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-155 Ichiban-cho, Uegahara, Nishinomiya-shi, Hyogo
  Khoa
  • School of Architecture

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học

Thông điệp của anh chị đi trước

Chi phí ban đầu cho việc du học Nhật Bản của bạn là khoảng bao nhiêu ?