Kibi International University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kibi International University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kibi International University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kibi International University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Social SciencehoặcNgành Health Science and Social WelfarehoặcNgành PsycologyhoặcNgành AgriculturehoặcNgành Animation Cultural StudieshoặcNgành Foreign Language Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Okayama  / Tư lập

吉備国際大学 | Kibi International University

Kibi International University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 300,000 Yên (Niên khóa 2022) 700,000 Yên (Niên khóa 2022) 8 Igamachi, Takahashi-shi, Okayama
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi giống người Nhật nhưng được xét tuyển theo tiêu chuẩn khác Một vài người (Niên khóa 2022) 300,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,146,000 Yên (Niên khóa 2022) 8 Igamachi, Takahashi-shi, Okayama
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 300,000 Yên (Niên khóa 2022) 803,000 Yên (Niên khóa 2022) 8 Iga-machi, Takahashi-shi, Okayama
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 300,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,030,000 Yên (Niên khóa 2022) 8 Iga-machi, Takahashi-shi, Okayama
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 300,000 Yên (Niên khóa 2022) 700,000 Yên (Niên khóa 2022) 8 Igamachi, Takahashi-shi, Okayama
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 300,000 Yên (Niên khóa 2022) 700,000 Yên (Niên khóa 2022) 8 Igamachi, Takahashi-shi, Okayama

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học