Kyoto Pharmaceutical University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kyoto Pharmaceutical University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kyoto Pharmaceutical University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kyoto Pharmaceutical University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of Pharmaceutical Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Kyoto  / Tư lập

京都薬科大学 | Kyoto Pharmaceutical University

Kyoto Pharmaceutical University Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Số du học sinh của trường niên khóa 2016 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   0người 35,000 Yên 250,000 Yên 700,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Pharmaceutical Sciences
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Số du học sinh của trường niên khóa 2016 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   11người 25,000 Yên 100,000 Yên 700,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Pharmacy, Pharmaceutical Sciences

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học