Kwansei Gakuin University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kwansei Gakuin University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học N...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kwansei Gakuin University

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Kwansei Gakuin University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tinInstitute of Business and AccountinghoặcGraduate school of TheologyhoặcGraduate school of HumanitieshoặcGraduate school of SociologyhoặcGraduate School of LawhoặcGraduate School of EconomicshoặcGraduate School of Business AdministrationhoặcGraduate school of Science and TechnologyhoặcGraduate School of Policy StudieshoặcGraduate school of Language, Communication, and CulturehoặcLaw SchoolhoặcGraduate School of Human Welfare StudieshoặcGraduate School of EducationhoặcGraduate School of International Studies của Kwansei Gakuin University cũng như thông tin chi tiết về từng khoa nghiên cứu, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Kwansei Gakuin University thì hãy sứ dụng trang này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Cao học Hyogo  / Tư lập

関西学院大学 | Kwansei Gakuin University

Cultivating global citizens who embody “Mastery for Service”

Cornelius John Lighthall Bates, the fourth Chancellor of Kwansei Gakuin University, proposed the school motto, “Mastery for Service,” to support the founding philosophy of the university.
Our school mission is to foster global citizens who embody “Mastery for Service” in accordance with the principles of Christian education.
Global citizens are people with the ability to communicate and empathize with others, and who will carry the responsibility to create a better world. Here at Kwansei Gakuin University, we envisage sending out graduates who will actively contribute internationally in both the public and corporate sectors, and become global leaders with the strength and dignity to guide others towards tackling and solving world problems.Graduate schools with English programs
Graduate School of Science and Technology, Institute of Business and Accounting (Business School)


A two-minute Kwansei Gakuin University overview!
https://www.youtube.com/watch?v=-G7LaRIT3xM

【English-based MBA program】

https://www.youtube.com/watch?v=fYb4N8Kav-Q&t=43s
-------------------------------------------------
【International Masters Program (Science and Technology)】
https://www.youtube.com/channel/UCcYq4rbVkcfL4N8QSfRk8jQ

Trang web chính thức :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

Kwansei Gakuin University Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2022 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 3người 35,000 Yên 200,000 Yên 432,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Advanced Management
  • Khóa đào tạo học vị chuyên ngành
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2022 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 57người 35,000 Yên 200,000 Yên 1,440,000 Yên
   Chuyên ngành
   • International Management Course
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2022 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 9người 35,000 Yên 200,000 Yên 530,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Language, Communication, and Culture
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2022 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 5người 35,000 Yên 200,000 Yên 432,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Language, Communication, and Culture
  • Khóa đào tạo học vị chuyên ngành
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2021 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 0người 10,000 Yên 200,000 Yên 1,055,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Law

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học