Tìm nơi du học từ Gunma Đại học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Gunma Đại học | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ Gunma Đại học

Tìm nơi du học từ Gunma Đại học

Nếu mở sách giao khoa lịch sử của Nhật bản thì bạn có thể tìm thấy phần giới thiệu về Nhà máy dệt sợi Tomioka. Nhà máy dệt sợi Tomioka thuộc tỉnh Gunma nằm trong khu vực Kanto. Trên thực tế có rất nhiều du học sinh chọn Gunma làm nơi du học, và đương nhiên là có lý do của nó. Một trong những đặc trưng của tỉnh Gunma là có Onsen (nghĩa là suối nước nóng). Kusatsu Onsen là một địa điểm nổi tiếng về Onsen. Nhiều bạn du học sinh đã chọn đi Onsen để xả hơi sau những ngày cố gắng học hành. Ngoài ra, thiên nhiên ở đây cũng rất phong phú giúp tạo ra môi trường học tập tốt.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Ngành
Khoa
Môn học
学問から選択
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Đại học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 12 trường Trang thứ 1

Kanto Gakuen University Danh sách các ngành học

Kyoai Gakuen University Danh sách các ngành học

Gunma University of Health and Welfare Danh sách các ngành học

Gunma Prefectural College of Health Sciences Danh sách các ngành học

Gunma Prefectural Women's University Danh sách các ngành học

Gunma University Danh sách các ngành học

Jobu University Danh sách các ngành học

Takasaki City University of Economics Danh sách các ngành học

Takasaki University of Health and Welfare Danh sách các ngành học

Takasaki University of Commerce Danh sách các ngành học

Tokyo University of Social Welfare Danh sách các ngành học

Maebashi Institute of Technology Danh sách các ngành học

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Đại học

Teikyo University
Hosei University
Yokohama National University
Rikkyo University
Daito Bunka University
Chuo University
Kansai University
Kobe Gakuin University
Meiji Gakuin University
Osaka University
Temple University, Japan Campus
Sophia University
Fukui University of Technology