Kyoto City University of Arts(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kyoto City University of Arts(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du h...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kyoto City University of Arts

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kyoto City University of Arts, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of ArtshoặcGraduate School of Music, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Kyoto  / Công lập

京都市立芸術大学 | Kyoto City University of Arts

Kyoto City University of Arts Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Số du học sinh của trường niên khóa 2022 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   42người 17,000 Yên 482,000 Yên 535,800 Yên
   Chuyên ngành
   • Department of Arts, Department of Design, Department of Crafts, Department of Science of Art , Department of Conservation
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Số du học sinh của trường niên khóa 2022 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   12người 17,000 Yên 482,000 Yên 535,800 Yên
   Chuyên ngành
   • Department of Fine Arts
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2022 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 3người 17,000 Yên 482,000 Yên 535,800 Yên
   Chuyên ngành
   • Composition and Conducting, Instruments, Vocal, Musicology, Japanese Music Research
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2022 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 0người 17,000 Yên 482,000 Yên 535,800 Yên
   Chuyên ngành
   • Department of Music

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học