Kyoto Saga Art College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kyoto Saga Art College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kyoto Saga Art College

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kyoto Saga Art College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Fine Arts and Design, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Kyoto  / Tư lập

嵯峨美術短期大学 | Kyoto Saga Art College

Kyoto Saga Art College Danh sách các ngành học

  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
    Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 30,000 Yên (Niên khóa 2024) 200,000 Yên (Niên khóa 2024) 1,250,000 Yên (Niên khóa 2024) 1 Saga Goto-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
    Khoa
    • Fine Arts and Design

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học