Kyoto Institute of Technology(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kyoto Institute of Technology(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du h...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kyoto Institute of Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kyoto Institute of Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Science and Technology, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Kyoto  / Quốc lập

京都工芸繊維大学 | Kyoto Institute of Technology

Kyoto Institute of Technology Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2021 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 89người 30,000 Yên 282,000 Yên 535,800 Yên
   Chuyên ngành
   • Applied Biology, Innovative Materials, Material's Properties Control, Materials Synthesis, Functional Chemistry, Electronics, Information Science, Mechanophysics, Mechanodesign, Design, Architecture, Advanced Fibro-Science, Biobased Materials Science
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2021 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 62người 30,000 Yên 282,000 Yên 535,800 Yên
   Chuyên ngành
   • Biotechnology, Materials Chemistry, Electronics, Engineering Design, Design, Architecture, Advanced Fibro-Science, Biobased Materials Science

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học