Kurume University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kurume University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kurume University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kurume University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành LiteraturehoặcNgành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành CommercehoặcNgành Human Health, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Fukuoka  / Tư lập

久留米大学 | Kurume University

Kurume University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 8người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 24,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 670,000 Yên (Niên khóa 2022) 1635 Miimachi, Kurume-shi, Fukuoka
  Khoa
  • Psychology
  • Information Sociology
  • Intercultural Studies (English Communication)
  • Intercultural Studies (International Culture)
  • Social Welfare
 • Law
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 8người (Niên khóa 2022) 3người (Niên khóa 2021) 24,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 670,000 Yên (Niên khóa 2022) 1635 Miimachi, Kurume-shi, Fukuoka
  Khoa
  • Jurisprudence
  • International Politics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 9người (Niên khóa 2022) 5người (Niên khóa 2021) 24,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 670,000 Yên (Niên khóa 2022) 1635 Miimachi, Kurume-shi, Fukuoka
  Khoa
  • Economics
  • Cultural Economics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 10người (Niên khóa 2022) 3người (Niên khóa 2021) 24,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 670,000 Yên (Niên khóa 2022) 1635 Miimachi, Kurume-shi, Fukuoka
  Khoa
  • Commerce
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 24,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 690,000 Yên (Niên khóa 2022) 1635, Mii-machi, Kurume-shi, Fukuoka
  Khoa
  • Department of Child Studies
  • Department of Sports Medicine and Science

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học