Kagoshima Immaculate Heart College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kagoshima Immaculate Heart College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học N...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kagoshima Immaculate Heart College

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kagoshima Immaculate Heart College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành English DepartmenthoặcNgành Science of Living, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Kagoshima  / Tư lập

鹿児島純心女子短期大学 | Kagoshima Immaculate Heart College

Kagoshima Immaculate Heart College Danh sách các ngành học

  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
    Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2016) 0người (Niên khóa 2015) 28,000 Yên (Niên khóa 2015) 200,000 Yên (Niên khóa 2015) 440,000 Yên (Niên khóa 2015) 4-22-1 Toso, Kagoshima-shi, Kagoshima-ken
  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Địa chỉ liên hệ
    Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2016) 0người (Niên khóa 2015) 28,000 Yên (Niên khóa 2015) 200,000 Yên (Niên khóa 2015) 4-22-1 Toso, Kagoshima-shi, Kagoshima-ken

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học