Kinjo Gakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kinjo Gakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kinjo Gakuin University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kinjo Gakuin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành HumanitieshoặcNgành Human Life and EnvironmenthoặcNgành Global and Media StudieshoặcNgành Human ScienceshoặcNgành Pharmacy, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Aichi  / Tư lập

金城学院大学 | Kinjo Gakuin University

Kinjo Gakuin University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 0người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 740,000 Yên (Niên khóa 2022) 2-1723 Omori, Moriyama-ku, Nagoya-shi, Aichi
  Khoa
  • Japanese Culture
  • English
  • International Communication
  • Music Art
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 0người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 780,000 Yên (Niên khóa 2022) 2-1723 Omori, Moriyama-ku, Nagoya-shi, Aichi
  Khoa
  • Life Management
  • Environmental Design
  • Food and Nutritional Environment
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 1người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 760,000 Yên (Niên khóa 2022) 2-1723 Omori, Moriyama-ku, Nagoya-shi, Aichi
  Khoa
  • Global and Media Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 0người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 740,000 Yên (Niên khóa 2022) 2-1723 Omori, Moriyama-ku, Nagoya-shi, Aichi
  Khoa
  • Childhood Education
  • Multidisciplinary Psychology
  • Community and Social Welfare
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,600,000 Yên (Niên khóa 2022) 2-1723 Omori, Moriyama-ku, Nagoya-shi, Aichi
  Khoa
  • Pharmacy

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học