Kanazawa University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kanazawa University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kanazawa University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kanazawa University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Medical Pharmaceutical and Health ScienceshoặcNgành Science and EngineeringhoặcNgành Human and Social ScienceshoặcNgành College of Philosophy in Interdisciplinary Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Ishikawa  / Quốc lập

金沢大学 | Kanazawa University

Kanazawa University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) Kakuma-machi, Kanazawa-shi, Ishikawa
  Khoa
  • School of Medicine
  • School of Pharmacy
  • School of Medical and Pharmaceutical Science
  • School of Health Sciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) Kakuma-machi, Kanazawa-shi, Ishikawa
  Khoa
  • School of Mathematics and Physics
  • School of Chemistry
  • School of Mechanical Engineering
  • School of Frontier Engineering
  • School of Electrical, Information and Communication Engineering
  • School of Geosciences and Civil Engineering
  • School of Biological Science and Technology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) Kakuma-machi, Kanazawa-shi, Ishikawa
  Khoa
  • School of Economics
  • School of Teacher Education
  • School of International Studies
  • School of Humanities
  • School of Law
  • School of Regional Development Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) Kakuma-machi, Kanazawa-shi, Ishikawa
  Khoa
  • School for the Future of Innovation in Society
  • School of Tourism Sciences and Design

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học