Trường Đại học Kansai | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Trường Đại học Kansai | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Trường Đại học Kansai

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Trường Đại học Kansai. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Khoa Văn họchoặcNgành Khoa dự bị dành cho du học sinh của trường Đại học KansaihoặcNgành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành Business and CommercehoặcNgành SociologyhoặcNgành InformaticshoặcNgành Engineering SciencehoặcNgành Policy StudieshoặcNgành Environmental and Urban EngineeringhoặcNgành Chemistry, Materials and BioengineeringhoặcNgành Safety SciencehoặcNgành Health and Well-being của Trường Đại học Kansai cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Trường Đại học Kansai thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Osaka  / Tư lập

Trường Đại học Kansai | 関西大学 | Kansai University

Liên hệ

Truyền thống lịch sử hơn 130 năm ×Học tại Osaka ×13 ngành học

Trường đại học Kansai là nơi có thể mang đến cho bạn nhiều sự lựa chọn cho học tập, như du học theo chương trình học chính quy, du học ngắn hạn theo chương trình giao lưu với các trường liên kết, chương trình nghiên cứu sinh bậc cao học dành cho sinh viên người nước ngoài v.v..
+ Là trường đại học tư lập tổng hợp với 134 năm lịch sử (tại thời điểm năm 2020).
+ Trường có 4 chi nhánh trong Thành phố của lịch sử và truyền thống Osaka với 13 ngành học.
+ Số lượng sinh viên của trường gần 30,000 người.
Những hoạt động giao lưu giữa sinh viên trong trường luôn diễn ra sôi nổi. Trường cũng đã và đang sản sinh ra nhiều thế hệ sinh viên ưu tú hoạt động ở nhiều lĩnh vực trên thế giới.
-------------------------------------------------
Dành cho những bạn có mong muốn du học tại Đại học Kansai
http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/english/from/program.php?id=sec01
-------------------------------------------------
Đại học Kansai là nơi như thế nào ?
<Đoạn phim giới thiệu trường>
https://www.youtube.com/channel/UCbYA3lK8UCT62z_q_iSTlKA
-------------------------------------------------

Trang web chính thức :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

Trường Đại học Kansai Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 12người (Niên khóa 2021) 14người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 260,000 Yên (Niên khóa 2021) 930,000 Yên (Niên khóa 2021) 3-3-35 Yamate-cho, Suita City, Osaka Prefecture
  Khoa
  • Khoa Tổng hợp Nhân văn
 • Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  130người (Niên khóa 2021) 20,000 Yên (Niên khóa 2021) 100,000 Yên (Niên khóa 2021) 730,000 Yên (Niên khóa 2021) 1-2-20 Satakedai, Suita-shi, Osaka
 • Law
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 6người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 260,000 Yên (Niên khóa 2021) 930,000 Yên (Niên khóa 2021) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Law and Politics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 20người (Niên khóa 2021) 46người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 260,000 Yên (Niên khóa 2021) 930,000 Yên (Niên khóa 2021) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Economics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 20người (Niên khóa 2021) 26người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 260,000 Yên (Niên khóa 2021) 930,000 Yên (Niên khóa 2021) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Commerce
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2021) 15người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 260,000 Yên (Niên khóa 2021) 930,000 Yên (Niên khóa 2021) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Sociology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2021) 5người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 260,000 Yên (Niên khóa 2021) 1,302,000 Yên (Niên khóa 2021) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Informatics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 24người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 260,000 Yên (Niên khóa 2021) 1,493,000 Yên (Niên khóa 2021) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Mathematics
  • Pure and Applied Physics
  • Mechanical Engineering
  • Electrical,Electronic and Information Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 11người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 260,000 Yên (Niên khóa 2021) 950,000 Yên (Niên khóa 2021) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Policy Studies
  • Global and Asian Policy Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 22người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 260,000 Yên (Niên khóa 2021) 1,493,000 Yên (Niên khóa 2021) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Architecture
  • Civil Environmental and Applied System Engineering
  • Chemical, Energy and Environmental Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 30người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 260,000 Yên (Niên khóa 2021) 1,493,000 Yên (Niên khóa 2021) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Chemistry and Materials Engineering
  • Life Science and Biotechnology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 5người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 260,000 Yên (Niên khóa 2021) 1,302,000 Yên (Niên khóa 2021) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Safety Management
 • Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Một vài người (Niên khóa 2021) 6người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 260,000 Yên (Niên khóa 2021) 970,000 Yên (Niên khóa 2021) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Health and Well-being

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học