Trường Đại học Kansai | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Trường Đại học Kansai | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Trường Đại học Kansai

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Trường Đại học Kansai. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Khoa Văn họchoặcNgành Khoa dự bị dành cho du học sinh của trường Đại học KansaihoặcNgành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành Business and CommercehoặcNgành SociologyhoặcNgành InformaticshoặcNgành Engineering SciencehoặcNgành Policy StudieshoặcNgành Environmental and Urban EngineeringhoặcNgành Chemistry, Materials and BioengineeringhoặcNgành Safety SciencehoặcNgành Health and Well-being của Trường Đại học Kansai cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Trường Đại học Kansai thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Osaka  / Tư lập

Trường Đại học Kansai | 関西大学 | Kansai University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học

Trau dồi năng lực suy nghĩ và hành động để bắt kịp với sự thay đổi của xã hội.

Trường đại học Kansai là nơi mở ra nhiều khả năng đa dạng cho việc học tập, như chương trình du học chính quy, du học trao đổi với các trường liên kết, hoặc chế độ nghiên cứu sinh người nước ngoài ở bậc cao học v.v...
Trường đại học Kansai là trường đại học tổng hợp tư thục, tính đến năm 2019 thì thành lập được 133 năm, nằm ở thành phố của lịch sử và truyền thống Osaka. Tổng số sinh viên bao gồm cả du học sinh là khoảng 30.000 người, và số cựu sinh viên đã tốt nghiệp trường lên đến 440.000 người.
Số du học sinh tăng lên hàng năm, và các hoạt động giao lưu của sinh viên trong trường cũng rất nhộn nhịp. Từ ngôi trường này nhiều thế hệ sinh viên ưu tú đã vào đời với hành trang là những kiến thức học vấn và văn hóa Nhật Bản. Trường đại học Kansai đã và đang nỗ lực hỗ trợ du học sinh với một chương trình phong phú, để các bạn du học sinh có một cuộc sống du học ý nghĩa với nhiều thành quả.

-------------------------------------------------
Kỳ thi tuyển Du học sinh < Xem thông tin tại URL dưới đây >
http://www.nyusi.kansai-u.ac.jp/admission/
-------------------------------------------------
Trường Đại học Kansai là một nơi như thế nào ? < Đoạn phim giới thiệu trường >
https://www.youtube.com/channel/UCbYA3lK8UCT62z_q_iSTlKA
-------------------------------------------------

Trang web chính thức :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

Trường Đại học Kansai Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 10người (Niên khóa 2020) 16người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 260,000 Yên (Niên khóa 2020) 930,000 Yên (Niên khóa 2020) 3-3-35 Yamate-cho, Suita City, Osaka Prefecture
  Khoa
  • Khoa Tổng hợp Nhân văn
 • Law
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 12người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 260,000 Yên (Niên khóa 2020) 930,000 Yên (Niên khóa 2020) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Law and Politics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 31người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 260,000 Yên (Niên khóa 2020) 930,000 Yên (Niên khóa 2020) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Economics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 20người (Niên khóa 2020) 29người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 260,000 Yên (Niên khóa 2020) 930,000 Yên (Niên khóa 2020) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Commerce
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2019) 13người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 260,000 Yên (Niên khóa 2020) 930,000 Yên (Niên khóa 2020) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Sociology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2020) 5người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 260,000 Yên (Niên khóa 2020) 1,302,000 Yên (Niên khóa 2020) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Informatics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 26người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 260,000 Yên (Niên khóa 2020) 1,493,000 Yên (Niên khóa 2020) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Mathematics
  • Pure and Applied Physics
  • Mechanical Engineering
  • Electrical,Electronic and Information Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 12người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 260,000 Yên (Niên khóa 2020) 950,000 Yên (Niên khóa 2020) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Policy Studies
  • Global and Asian Legal Policy Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 16người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 260,000 Yên (Niên khóa 2020) 1,493,000 Yên (Niên khóa 2020) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Architecture
  • Civil Environmental and Applied System Engineering
  • Chemical, Energy and Environmental Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 23người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 260,000 Yên (Niên khóa 2020) 1,493,000 Yên (Niên khóa 2020) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Chemistry and Materials Engineering
  • Life Science and Biotechnology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 4người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 260,000 Yên (Niên khóa 2020) 1,302,000 Yên (Niên khóa 2020) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Safety Management
 • Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Một vài người (Niên khóa 2020) 3người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 260,000 Yên (Niên khóa 2020) 970,000 Yên (Niên khóa 2020) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Health and Well-being

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học