Trường Đại học Kansai | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Trường Đại học Kansai | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Trường Đại học Kansai

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Trường Đại học Kansai. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Khoa Văn họchoặcNgành Khoa dự bị dành cho du học sinh của trường Đại học KansaihoặcNgành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành Business and CommercehoặcNgành SociologyhoặcNgành InformaticshoặcNgành Engineering SciencehoặcNgành Policy StudieshoặcNgành Environmental and Urban EngineeringhoặcNgành Chemistry, Materials and BioengineeringhoặcNgành Safety SciencehoặcNgành Health and Well-being của Trường Đại học Kansai cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Trường Đại học Kansai thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Osaka  / Tư lập

Trường Đại học Kansai | 関西大学 | Kansai University

Liên hệ

Truyền thống lịch sử hơn 130 năm ×Học tại Osaka ×13 ngành học

Trường đại học Kansai tọa lạc tại thành phố Osaka, thành phố của lịch sử và truyền thống, là trường đại học tư lập tổng hợp có hơn 3 vạn sinh viên đang theo học. Ngoài nhiều ngành học đa dạng, trường còn có những chương trình hỗ trợ phong phú dành cho du học sinh như chương trình hỗ trợ học tiếng Nhật hoặc hỗ trợ tìm việc làm v.v…

+ Là trường đại học tư lập tổng hợp đón 135 năm tuổi vào tháng 11 năm 2021
+ Trường có 13 khoa và 4 cơ sở trong thành phố của lịch sử và truyền thống – Osaka.
+ Số sinh viên khoảng 3 vạn người.
Những hoạt động giao lưu giữa sinh viên trong trường luôn diễn ra sôi nổi. Trường cũng đã và đang sản sinh ra nhiều thế hệ sinh viên ưu tú hoạt động ở khắp nơi trên thế giới.

-------------------------------------------------
Dành cho những bạn có mong muốn du học tại Đại học Kansai
https://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/from/program.php?id=sec01
-------------------------------------------------
Đại học Kansai là nơi như thế nào ? <Đoạn phim giới thiệu trường>
https://www.youtube.com/watch?v=PLF6x2QTZNM

Trang web chính thức :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

Trường Đại học Kansai Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 12người (Niên khóa 2024) 18người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 260,000 Yên (Niên khóa 2024) 930,000 Yên (Niên khóa 2024) 3-3-35 Yamate-cho, Suita City, Osaka Prefecture
  Khoa
  • Khoa Tổng hợp Nhân văn
 • Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  130người (Niên khóa 2022) 20,000 Yên (Niên khóa 2022) 100,000 Yên (Niên khóa 2022) 730,000 Yên (Niên khóa 2022) 1-2-20 Satakedai, Suita-shi, Osaka
 • Law
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 11người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 260,000 Yên (Niên khóa 2024) 930,000 Yên (Niên khóa 2024) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Law and Politics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 20người (Niên khóa 2024) 35người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 260,000 Yên (Niên khóa 2024) 930,000 Yên (Niên khóa 2024) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Economics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 20người (Niên khóa 2024) 31người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 260,000 Yên (Niên khóa 2024) 930,000 Yên (Niên khóa 2024) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Commerce
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2024) 10người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 260,000 Yên (Niên khóa 2024) 930,000 Yên (Niên khóa 2024) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Sociology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2024) 5người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 260,000 Yên (Niên khóa 2024) 1,302,000 Yên (Niên khóa 2024) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Informatics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 18người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 260,000 Yên (Niên khóa 2024) 1,493,000 Yên (Niên khóa 2024) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Mathematics
  • Pure and Applied Physics
  • Mechanical Engineering
  • Electrical,Electronic and Information Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 10người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 260,000 Yên (Niên khóa 2024) 950,000 Yên (Niên khóa 2024) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Policy Studies
  • Global and Asian Policy Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 21người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 260,000 Yên (Niên khóa 2024) 1,493,000 Yên (Niên khóa 2024) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Architecture
  • Civil Environmental and Applied System Engineering
  • Chemical, Energy and Environmental Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 24người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 260,000 Yên (Niên khóa 2024) 1,493,000 Yên (Niên khóa 2024) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Chemistry and Materials Engineering
  • Life Science and Biotechnology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 1người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 260,000 Yên (Niên khóa 2024) 1,302,000 Yên (Niên khóa 2024) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Safety Management
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 1người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 260,000 Yên (Niên khóa 2024) 970,000 Yên (Niên khóa 2024) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Health and Well-being

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học