Trường Đại học Kansai | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Trường Đại học Kansai | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Trường Đại học Kansai

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Trường Đại học Kansai. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Khoa Văn họchoặcNgành Khoa dự bị dành cho du học sinh của trường Đại học KansaihoặcNgành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành CommercehoặcNgành SociologyhoặcNgành InformaticshoặcNgành Engineering SciencehoặcNgành Policy StudieshoặcNgành Environmental and Urban EngineeringhoặcNgành Chemistry Materials and BioengineeringhoặcNgành Safety SciencehoặcNgành Health and Well-being của Trường Đại học Kansai cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Trường Đại học Kansai thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Osaka  / Tư lập

Trường Đại học Kansai | 関西大学 | Kansai University

Sinh viên Đại học Kansai vừa suy nghĩ vừa hành động sẽ khai phá thế giới.

Trường Đại học Kansai có nhiều chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu học tập như Chương trình du học để lấy học vị chính quy, Chương trình trao đổi sinh viên với các trường kết nghĩa, hay Chế độ Nghiên cứu sinh dành cho người nước ngoài ở bậc Cao học. Trường Đại học Kansai là trường đai học tổng hợp tư lập, tọa lạc tại khu đô thị của lịch sử và truyền thống Osaka, và đến năm 2016 sẽ chào mừng 130 năm ngày thành lập trường. Trường có 13 khoa (Pháp luật, Văn học, Kinh tế, Thương mại, Xã hội, Sáng tạo Chính sách, Ngoại ngữ, Sức khỏe Con người, Thông tin tổng hợp, An toàn Xã hội, Hệ thống Lý Công, Môi trường Đô thị, Hóa Sinh) và có khoảng 28.000 sinh viên đang theo học. Trong số đó có nhiều du học sinh và số lượng du học sinh ngày càng tăng theo từng năm, giao lưu giữa các sinh viên trong trường cũng thường xuyên được duy trì. Trường đã và đang cho ra lò nhiều lứa du học sinh ưu tú về văn hóa và học vấn Nhật Bản. Trường Đại học Kansai cũng có chế độ hỗ trợ đầy đủ để các bạn du học sinh có thể trải nghiệm cuộc sống sinh viên đầy ý nghĩa tại đây.

-------------------------------------------------
Kỳ thi tuyển Du học sinh < Xem thông tin tại URL dưới đây >
http://www.nyusi.kansai-u.ac.jp/admission/
-------------------------------------------------
Trường Đại học Kansai là một nơi như thế nào ? < Đoạn phim giới thiệu trường >
https://www.youtube.com/channel/UCbYA3lK8UCT62z_q_iSTlKA
-------------------------------------------------

Trang web chính thức :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

Trường Đại học Kansai Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 10người (Niên khóa 2019) 11người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2019) 260,000 Yên (Niên khóa 2019) 850,000 Yên (Niên khóa 2019) 3-3-35 Yamate-cho, Suita City, Osaka Prefecture
  Khoa
  • Khoa Tổng hợp Nhân văn
 • Law
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 14người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2019) 260,000 Yên (Niên khóa 2019) 850,000 Yên (Niên khóa 2019) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Law and Politics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 10người (Niên khóa 2019) 25người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2019) 260,000 Yên (Niên khóa 2019) 850,000 Yên (Niên khóa 2019) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Economics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 20người (Niên khóa 2019) 27người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2019) 260,000 Yên (Niên khóa 2019) 850,000 Yên (Niên khóa 2019) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Commerce
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2019) 6người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2019) 260,000 Yên (Niên khóa 2019) 850,000 Yên (Niên khóa 2019) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Sociology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2019) 8người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2019) 260,000 Yên (Niên khóa 2019) 1,213,000 Yên (Niên khóa 2019) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Informatics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 28người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2019) 260,000 Yên (Niên khóa 2019) 1,374,000 Yên (Niên khóa 2019) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Mathematics
  • Pure and Applied Physics
  • Mechanical Engineering
  • Electrical and Electronic Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 19người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2019) 260,000 Yên (Niên khóa 2019) 910,000 Yên (Niên khóa 2019) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Policy Studies
  • Global and Asian Legal Policy Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 15người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2019) 260,000 Yên (Niên khóa 2019) 1,374,000 Yên (Niên khóa 2019) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Architecture
  • Civil Environmental and Applied System Engineering
  • Chemical, Energy and Environmental Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 14người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2019) 260,000 Yên (Niên khóa 2019) 1,374,000 Yên (Niên khóa 2019) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Chemistry and Materials Engineering
  • Life Science and Biotechnology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 4người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2019) 260,000 Yên (Niên khóa 2019) 1,213,000 Yên (Niên khóa 2019) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Safety Management
 • Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Một vài người (Niên khóa 2019) 3người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2019) 260,000 Yên (Niên khóa 2019) 910,000 Yên (Niên khóa 2019) 3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka
  Khoa
  • Health and Well-being

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học