Tìm nơi du học từ Tokyo Cao học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Tokyo Cao học | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ Tokyo Cao học

Việc du học tại Tokyo mang một ý nghĩa, đó là có khả năng cập nhập những thông tin có ích để thích ích với xã hội thông tin hiện đại. Bao gồm 23 quận chính, Tokyo có rất nhiều đại học nổi tiếng mang tầm cỡ quốc tế thu hút nhiều học sinh từ các nước. Ngoài ra Tokyo cũng có nhiều chế độ hỗ trợ xin việc làm sau khi tốt nghiệp, điểm này cũng là một trong những điểm thu hút du học sinh. Muốn được phát huy kinh nghiệm du học trong xã hội quốc tế hoá là mong ước của hầu hết du học sinh. Từ xưa đến nay các doanh nghiệp cả của Nhật hay nước ngoài đều luôn tìm kiếm nhân lực có tài năng. Ở các trường đại học các bạn có thể học hỏi kiến thức hay đúc kết kinh nghiệm như là kỹ năng lập luận hay kỹ năng thảo luận, điều mà có thể giúp bạn trở thành một nhân lực tài năng.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Khoa nghiên cứu
Chuyên ngành
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Cao học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 120 trường Trang thứ 1

Tokyo City University

Tokyo City University Graduate school

Graduate School of Integrative Science and Engineering Nurturing leaders of engineering able to meet societal needs and requirements is the ultimate goal of the Graduate School of Integrative Scie...
[«Tokyo City University» Xem tiếp]

Tokyo City University Khoa nghiên cứuDanh sách

Atomi University Khoa nghiên cứuDanh sách

Otsuma Women's University Khoa nghiên cứuDanh sách

Ohara Graduate School of Accounting Khoa nghiên cứuDanh sách

Ochanomizu University Khoa nghiên cứuDanh sách

Kaetsu University Khoa nghiên cứuDanh sách

Gakushuin Women's College Khoa nghiên cứuDanh sách

Gakushuin University Khoa nghiên cứuDanh sách

Kyoritsu Women's University Khoa nghiên cứuDanh sách

Kyorin University Khoa nghiên cứuDanh sách

Kunitachi College of Music Khoa nghiên cứuDanh sách

Graduate School of Management, GLOBIS University Khoa nghiên cứuDanh sách

Keisen University Khoa nghiên cứuDanh sách

Kogakuin University Khoa nghiên cứuDanh sách

Kokugakuin University Khoa nghiên cứuDanh sách

1 2 3 4 5

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Cao học

Tokyo City University
Kwansei Gakuin University
Niigata University of Health and Welfare
International University of Japan