Graduate College of Education | Temple University, Japan Campus(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate College of Education | Temple University, Japan Campus(Cao học) | JP...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate College of Education

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Temple University, Japan Campus, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate College of EducationhoặcMaster in Management ProgramhoặcLaw School, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Đại học nước ngoài tại Nhật

テンプル大学ジャパンキャンパス | Temple University, Japan Campus

Graduate College of Education

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 154-0004
Địa chỉ liên hệ 1-14-29 Taishido, Setagaya-ku, Tokyo, Japan
Bộ phận liên hệ TUJ Graduate College of Education
Điện thoại 0120-86-1026 (日本国外からの場合: +81-3-5441-9800)
Fax 03-5441-9811 (日本国外からの場合: +81-3-5441-9811)
Đặc điểm khoa nghiên cứu Bạn có thể lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh.
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Master of Science in Education, Concentration in TESOL (M.S.Ed.)
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Ghi chú For more information about the Graduate College of Education program, please contact us.
https://www.tuj.ac.jp/grad-ed
tujtesol@tuj.temple.edu
Tháng năm nhập học Liên hệ để biết thêm chi tiết
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh)
Tháng năm nhập học Liên hệ để biết thêm chi tiết
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh)
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Ph.D. in Education, Concentration in Applied Linguistics
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Liên hệ để biết thêm chi tiết

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 14 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học